Chi phí nhân viên hợp lý, hợp lệ

Chủ đề   RSS   
 • #232851 12/12/2012

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Chi phí nhân viên hợp lý, hợp lệ

  Trò hôm nay bị bí bởi chi phí nhân viên hợp lý, hợp lệ. Trò có mấy câu hỏi sau:

  1.- Mong cả nhà dành chút thời gian cho trò xin mẫu ♥ hợp đồng lao động một người đại diện đứng tên cho cả tổ, đội để ký với người sử dụng lao động ♥

  2.- Công Ty trò thuê nhân công làm việc tại công trường, một người đại diện đứng tên cho cả tổ, đội ký hợp đồng lao động.
  Có bảng chấm công và chi lương cho người đại diện ký nhận thì chi phí này có được xem là chi phí hợp lý không? Hay người đại diện đó phải bắt buộc phải liên hệ với cơ quan thuế để xin mua hóa đơn.

  Chân thành cám ơn

   
  8359 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #232871   12/12/2012

  mynhanke
  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  Hụ hụ hụ, không có ai quan tậm giúp trò tình huống này sao ạ.


  Trò có thông tin này, 
   
  Điểm 1 mục IV Phần B thông tư130/TT-BTC quy định: “Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này(Mục IV Phân , doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
   
  “1.1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
   
  1.2. Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”
   
  Điểm 2.5 Mục IV phân B Thông tư 130/2008/TT0BTC quy định khoản chi phí tiền lương, tiền công không được trừ thuộc một trong các trường hợp sau:
   
  "a) Chi tiền lương, tiền công, các khoản hạch toán khác để trả cho người lao động nhưng thực tế không chi trả hoặc không có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
  b) Các khoản tiền thưởng cho người lao động không mang tính chất tiền lương, các khoản tiền thưởng không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng trong hợp đồng lao động hoặc thoả ước lao động tập thể.
   
  c) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa chi trừ trường hợp doanh nghiệp có trích lập quỹ dự phòng để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm sau liền kề nhằm bảo đảm việc trả lương không bị gián đoạn và không được sử dụng vào mục đích khác. Mức dự phòng hàng năm do doanh nghiệp quyết định nhưng không quá 17% quỹ tiền lương thực hiện”.
   
  - Căn cứ trên: 
   
  + Trường hợp đơn vị chi trả trực tiếp cho từng lao động thì: Hợp đồng, Bảng chấm công, bảng thanh toán lương có ký nhận của từng người nhận tiền phù hợp với Dự toán thì được chấp nhận là chi phí hợp lý.
   
  + Trường hợp thuê nhân công có hợp đồng theo công việc, hoặc hợp đồng ngắn hạn có thời hạn dưới 3 tháng, một người đứng ra đại diện ký cho cả tập thể, khi đơn vị chi trả thu nhập Người đại diện nhận cho cả tập thể để phát lương cho từng người trên cơ sở Bảng chấm công, bảng thanh toán lương có ký nhận của từng người nhận tiền thì hồ sơ như trên là hợp lý để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. 
   
  + Trường hợp ký hợp đồng thông qua một người chịu trách nhiệm toàn bộ việc (đơn vị chỉ biết một người, còn việc tìm công nhân đơn vị không biết) thì khoản chi tiền công trong trường hợp này phải có hoá đơn của cá nhân nhận thầu công việc khi hoàn thành công việc nhận tiền phải cung cấp cho đơn vị để được tính vào chi phí được trừ (cá nhân ký hợp đồng đó phải đến cơ quan thuế dề nghị cấp hoá đơn lẻ).
   
   
  Cả nhà tiếp tục cho ý kiến dùm trò nhe, vì thông tin này không có người ký và thời điểm thông tin (Ngày 16/07/2009) có còn phù hợp với quy định hiện hành không nữa :'(

  Cập nhật bởi mynhanke ngày 12/12/2012 02:47:19 CH Cập nhật bởi mynhanke ngày 12/12/2012 02:46:45 CH
   
  Báo quản trị |