CHI PHÍ NHÂN VIÊN HỢP LỆ - Được dùng "THƯ MỜI NHẬN VIỆC" để hạch toán chi phí tiền lương - CV 12131/CT-TTHT

Chủ đề   RSS   
 • #449057 08/03/2017

  mynhanke
  Top 500
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:25/08/2012
  Tổng số bài viết (288)
  Số điểm: 4148
  Cảm ơn: 93
  Được cảm ơn 389 lần


  CHI PHÍ NHÂN VIÊN HỢP LỆ - Được dùng "THƯ MỜI NHẬN VIỆC" để hạch toán chi phí tiền lương - CV 12131/CT-TTHT

  [CHI PHÍ NHÂN VIÊN HỢP LỆ - Được dùng "THƯ MỜI NHẬN VIỆC" để hạch toán chi phí tiền lương
   
  Công văn số 12131/CT-TTHT ngày 9/12/2016 của Cục Thuế TP. HCM về chi phí được trừ
   
  Kính gửi: Công ty TNHH VRB Việt Nam Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà sổ xố kiến thiết, 77 Trần Nhân Tôn, P.9, Q.5, TP.HCM - Mã số thuế: 0312450438
   
  Trả lời văn thư số 1/2016/CV-CT ngày 01/11/2016 của Công ty về chi phí được trừ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:
   
  Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:
   
  “ Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
  1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
   
  a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
   
  2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
  2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường họp sau:
  a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho ngưòi lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.
  b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.
   
  Trường hợp Công ty theo trình bày có thực hiện tuyển dụng nhân sự thông qua việc sẽ gửi thư mời nhận việc (THƯ MỜI NHẬN VIỆC ĐƯỢC XEM NHƯ MỘT BẢN CHÂP THUẬN THAM GIA THỜI GIAN THỬ VIỆC CỦA CÔNG TY) THI HỒ SƠ CHỨNG TỪ NHƯ: THƯ MỜI NHẬN VIỆC CÓ XÁC NHẬN CỦA 2 BÊN, CÁC CHỨNG TỪ CHI TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG VÀ CÁC KHOẢN TRỢ CẤP LÀ CĂN CỨ ĐẾ CÔNG TY TÍNH VÀO CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI TÍNH THUẾ TNDN THEO QUY ĐỊNH NÊU TRÊN.
   
  Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

   
  2097 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận