chi phi nhân công thuê ngoài

Chủ đề   RSS   
  • #391974 14/07/2015

    chi phi nhân công thuê ngoài

    Xin chào Luật sư, Luật sư cho e hỏi Công ty e thành lập vào ngày 3/6/2015, nhưng trong tháng 5 tiền thuê nhân công làm việc là 13tr, vậy e phải ghi nhận vào đâu và cần có những chứng từ j để đảm bảo tính hợp lý ạ?

     
    2052 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận