DanLuat
×

Thêm bình luận

Chi phí mua hàng miễn thuế có được xem là chi phí hợp lí khi tính thuế TNDN không?

(vyvy2409)

  •  834
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Loading…