Chi phí hội họp của doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #517592 02/05/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (425)
  Số điểm: 11695
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 127 lần


  Chi phí hội họp của doanh nghiệp

  Công ty có "khoản chi hội họp" (bằng tiền) cho người lao động tham gia vào các cuộc họp do công ty tổ chức, vậy có được tính chi phí được trừ không? Người lao động có phải đóng thuế TNCN đối với khoản thu nhập này không?

   
  1063 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #517599   02/05/2019

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1116)
  Số điểm: 8694
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 167 lần


  Căn cứ Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC về chi phí được trừ và không được trừ của doanh nghiệp:

  Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

  “Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

  1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

  b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

  c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

  Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

  ...

  Như vậy, khoản chi này có quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của doanh nghiệp, liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì vẫn tính vào chi phí được trừ.

  Về thuế TNCN, căn cứ điểm đ7 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì vẫn tính vào thu nhập chịu thuế của người lao động.

   
  Báo quản trị |