Chi nhánh không hoạt động có phải nộp thuế môn bài không?

Chủ đề   RSS   
 • #474100 09/11/2017

  ANHTHANH93

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/11/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chi nhánh không hoạt động có phải nộp thuế môn bài không?

  Kính thưa luật sư!

  Doanh nghiệp chúng tôi thành lập vào tháng 08/2002. Đến tháng 11/2002 thì đăng ký thành lập chi nhánh A. Tuy nhiên, sau khi được sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy phép hoạt động thi chi nhánh gặp phải một số khó khăn nên không đưa vào kinh doanh. Do không hiểu rõ về luật, tại thời điểm đó, DN không đến cơ quan thuế để xin cấp mã số thuế chi nhánh cũng như không thông báo tạm ngừng hoạt động của chi nhánh tới cơ quan thuế.

   Tháng 05/năm 2013, DN xin giải thể. Sở kế hoạch đầu tư yêu cầu DN phải làm thủ tục giải thể chi nhánh trước sau đó mới cho phép giải thể DN. Thủ tục giải thể chi nhánh yêu cầu phải có xác nhận của cơ quan thuế về việc chi nhánh không còn nợ thuế.

  Khi DN đến cơ quan thuế thì được hướng dẫn do DN đã xin đóng Mã số thuế và xác không nợ thuế của trụ sở chính rồi, thì MST đó không mở lại được vì vậy không thể xác nhận được cho chi nhánh. Đồng thời còn được hướng dẫn phải nộp thuế môn bài tính từ năm 2002 đến 2013 và đóng cả số tiền bị phạt nộp chậm nữa. Sau khi hoàn tất các thủ tục nêu trên thì mới xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho chi nhánh.

  Xin hỏi luật sư: Theo quy định thì DN không hoạt động có phải nộp Thuế môn bài hay không?

  Mong nhận được sự hướng dẫn tận tình của quý vị!

  Xin chân thành cảm ơn!

   
  13524 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #474151   10/11/2017

  bluesky1984
  bluesky1984
  Top 75
  Female
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/05/2012
  Tổng số bài viết (749)
  Số điểm: 6690
  Cảm ơn: 212
  Được cảm ơn 414 lần
  Moderator

  Bạn tham khảo một số công văn sau:

  TỔNG CỤC THUẾ
  CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  ---------------

  Số: 56324/CT-TTHT
  V/v trả lời chính sách thuế

  Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2017

   

  Kính gửi: Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính

  Cục thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển số 608/PC-TCT ngày 04/07/2017 của Tổng cục Thuế chuyển thư hỏi của độc giả Đỗ Thị Hiếu ở Hà Nội do Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính chuyển đến (sau đây gọi là “Độc giả”) hỏi về chính sách môn bài năm 2015. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

  - Căn cứ Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

  + Tại khoản 2 Điều 17 quy định về khai thuế môn bài:

  2. Khai thuế môn bài là loại khai thuế để nộp cho hàng năm được thực hiện như sau:

  - Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

  Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Đối với người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp h sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đi các yếu t làm thay đi về mức thuế môn bài phải nộp.

  - Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu t liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đi s thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

  + Tại khoản 2 Điều 26 quy định về thời hạn nộp thuế:

  “2. Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp người nộp thuế tính thuế hoặc thời hạn nộp thuế ghi trên thông báo, quyết định, văn bản của cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

  Thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 của năm phát sinh nghĩa vụ thuế. Trường hợp người nộp thuế mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.”

  - Căn cứ khoản 1 Thông tư số 42/2003/TT-BTC hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế Môn bài

  Các tổ chức kinh tế bao gồm:

  - Các Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tưnhân, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác và tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập khác;....

  Các tổ chức kinh tế nêu trên nộp thuế Môn bài căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đu tư theo biểu như sau:

  Đơn vị: đng

  Bậc thuế môn bài

  Vốn đăng ký

  Mức thuế Môn bài cả năm

   

   

   

  - Bậc 1

  Trên 10 tỷ

  3.000.000

  - Bậc 2

  Từ 5 tỷ đến 10 tỷ

  2.000.000

  - Bậc 3

  Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ

  1.500.000

  - Bậc 4

  Dưới 2 tỷ

  1.000.000

  - Vốn đăng ký đối với từng trường hợp cụ thể được xác định như sau:

  Đối với Doanh nghiệp Nhà nước là vốn điều lệ.

  Đối với Doanh nghiệp có vn đầu tư Nước ngoài là vốn đầu tư.

  + Đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Hợp tác xã là vốn điều lệ.

  + Đối vi doanh nghiệp tư nhân là vốn đầu tư.”

  Căn cứ quy định nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn Độc giả về nguyên tc như sau:

  Trường hợp Công ty của độc giả được cấp giấy phép đầu tư vào ngày 30/06/2015 và được cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế vào ngày 10/07/2015 thì việc khai, nộp thuế môn bài thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu sản xuất kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai, nộp thuế môn bài trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Việc xác định mức thuế môn bài đối với doanh nghiệp có vn đầu tư nước ngoài căn cứ vào vn đầu tư ghi trên giy chứng nhận đầu tư.

  Nếu còn vướng mắc, đề nghị Độc giả liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được giải đáp cụ thể.

  Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính được biết và hướng dẫn Độc giả thực hiện./.

   


  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Tổng cục Thuế (để b
  áo cáo);
  - Phòng Pháp chế;
  - Lưu: VT, TTHT(2).

  KT. CỤC TRƯỞNG
  PHÓ CỤC TRƯỞNG
  Mai Sơn

  Và theo thời kỳ thuế của em từ 2002 - 2013 thuộc hiệu lực Thông Tư 96/2002/TT-BTC và Thông tư 42/2003/TT-BTC, qui định:

  - Thông Tư 96:

  b - Thuế Môn bài nộp theo mức 2.000.000 đồng một năm đối với các cơ sở kinh doanh là chi nhánh, cửa hàng cửa hiệu hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ và các tổ hợp sản xuất kinh doanh.

  - Thông Tư 42:

  CN có mức vốn Điều Lệ ký thì đóng theo bảng sau: 

  Đơn vị: đồng

  Bậc

  thuế môn bài

  Vốn đăng ký

  Mức thuế Môn bài cả năm

  - Bậc 1

  Trên 10 tỷ

  3.000.000

  - Bậc 2

  Từ 5 tỷ đến 10 tỷ

  2.000.000

  - Bậc 3

  Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ

  1.500.000

  - Bậc 4

  Dưới 2 tỷ

  1.000.000

  CN ko có mức vốn điều lệ thì: 

  - Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ, các tổ chức kinh tế khác... không có giấy chứng nhận ĐKKD hoặc có giấy chứng nhận ĐKKD nhưng không có vốn đăng ký thì thống nhất thu thuế Môn bài theo mức 1.000.000 đồng/năm.

  --> Hiện tại chưa thấy đề cập CN ko hoạt động thì không đóng thuế môn bài, chỉ riêng VP đại diện thì được. Bạn xem đi nộp thuế MB đầy đủ để CQT xác nhận.

  Các bạn có ý kiến nào khác chia sẻ thêm cho bạn ấy nhé.

   
  Báo quản trị |