DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và chuyên gia, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN.
×

Thêm câu phản hồi

Chi nhánh khác tỉnh có phải nộp báo cáo công tác vệ sinh an toàn lao động?

 
Khoản 1 điều 3 Luật an toàn vệ sinh, lao động 2015 quy định:
 
"Điều 3. Giải thích từ ngữ
 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
 
1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh."
 
Khoản 3 Điều 45 Nghị định 44/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
 
"Điều 45. Trách nhiệm của cơ sở sản xuất, kinh doanh
 
3. Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, gửi báo cáo về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động về cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương nơi cơ sở sản xuất, kinh doanh có trụ sở chính và nơi có người lao động đang làm việc như sau:
 
a) Báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở;
b) Báo cáo Sở Y tế về việc thực hiện công tác quan trắc môi trường lao động tại cơ sở.
 
Theo các quy định trên, chi nhánh khác tỉnh của doanh nghiệp, có hoạt động sản xuất, kinh doanh thì phải thực hiện các công tác về an toàn toàn lao động đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và phải báo cáo an toàn lao động cho Sở lao động- Thương binh và xã hội nơi chi nhánh đặt trụ sở chính. 
 
  •  283
  •  Cảm ơn
  •  Phản hồi

Chủ đề đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 câu phản hồi
Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…