Chi nhánh của doanh nghiệp có được đấu giá tài sản

Chủ đề   RSS   
 • #504312 10/10/2018

  quanlinhtrang

  Male
  Sơ sinh

  Điện Biên, Việt Nam
  Tham gia:02/02/2016
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 235
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 2 lần


  Chi nhánh của doanh nghiệp có được đấu giá tài sản

  Xin luật sư cho em hỏi 1 câu như sau:

  Công ty em có trụ sở ở Hà Nội về hoạt động bán đấu giá tài sản, nay Công ty em muốn mở trên tỉnh Lào Cai một Chi nhánh với ngành nghề tương tự, vậy Luật sư cho em hỏi ngu tí Chi nhánh mà Công ty em mở ở Tỉnh Lào Cai có được tổ chức bán đấu giá tài sản sau xử lý tịch thu không. em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ./.

   
  3046 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #504313   10/10/2018

  as00016715
  as00016715
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/08/2018
  Tổng số bài viết (99)
  Số điểm: 975
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 42 lần


  Chào bạn,

  Dựa vào câu hỏi của bạn, mình xin hỗ trợ như sau:

  Bạn phải Đăng ký với Sở tư pháp Lào Cai để Sở quản lý và cấp phép. Thủ tục, thành phần hồ sơ và thời gian bạn đọc luật Đấu giá tài sản 2016 Điều 28 và 29

   

  "Điều 29 Chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản

  1. Chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản được thành lập ở trong hoặc ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đấu giá tài sản đăng ký hoạt động. Doanh nghiệp đấu giá tài sản chịu trách nhiệm về hoạt động của chi nhánh. Doanh nghiệp đấu giá tài sản cử một đấu giá viên của doanh nghiệp làm Trưởng chi nhánh.

  2. Doanh nghiệp đấu giá tài sản nộp một bộ hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đến Sở Tư pháp nơi đặt chi nhánh. Hồ sơ bao gồm:

  a) Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh;

  b) Quyết định thành lập chi nhánh;

  c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp;

  d) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Chứng chỉ hành nghề đấu giá của Trưởng chi nhánh;

  đ) Giấy tờ chứng minh về trụ sở của chi nhánh.

  3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh; trường hợp từ chối thì phải thông báo lý do bằng văn bản. Doanh nghiệp bị từ chối có quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

  4. Chi nhánh hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh cho Sở Tư pháp nơi doanh nghiệp đăng ký hoạt động."

  Sau khi có giấy phép thì phải thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng

  "Điều 28 Công bố nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản

  1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động, doanh nghiệp đấu giá tài sản phải đăng báo hàng ngày của trung ương hoặc địa phương nơi đăng ký hoạt động trong ba số liên tiếp về những nội dung chính sau đây:

  a) Tên doanh nghiệp đấu giá tài sản;

  b) Địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp đấu giá tài sản, chi nhánh, văn phòng đại diện;

  c) Số, ngày cấp Giấy đăng ký hoạt động, nơi đăng ký hoạt động;

  d) Họ, tên, số Chứng chỉ hành nghề đấu giá của chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân; họ, tên, số Chứng chỉ hành nghề đấu giá của thành viên hợp danh, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh.

  2. Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, doanh nghiệp đấu giá tài sản phải công bố những nội dung thay đổi theo quy định tại khoản 1 Điều này."

   
  Báo quản trị |