DanLuat DanLuat
Chào mừng bạn đến với Dân Luật . Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và bạn bè, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN.
×

Thêm bình luận

Chi nghỉ mát cho người lao động có chịu thuế thu nhập cá nhân không?

(huynhthu95)

 Theo điểm g khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC và điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định không tính vào thu nhập chịu thuế.

Theo điểm đ,khoản 2, điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định các khoản thu nhập chịu thuế:

"đ.3.2) Khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân trong hoạt động chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, giải trí thẩm mỹ... nếu nội dung chi trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng. Trường hợp nội dung chi trả phí dịch vụ không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế."

=> Trường hợp, khoản chi nghỉ mát do đơn vị chi cho người lao động từ quỹ phúc lợi mà khoản chi ghi rõ tên cá nhân được hưởng thì khoản tiền này tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Trường hợp, khoản chi chung cho tập thể người lao động không ghi rõ tên cá nhân được hưởng thì khoản thu nhập này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Ngoài ra có thể tham khảo quy định tại một số Công văn sau có quy định về vấn đề trên:

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-1650-TCT-DNNCN-2019-huong-dan-chinh-sach-thue-thu-nhap-ca-nhan-413161.aspx

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Doanh-nghiep/Cong-van-65146-CT-TTHT-2017-khoan-chi-duoc-tru-khi-dong-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-Ha-Noi-367054.aspx

 

  •  1147
  •  Cảm ơn
  •  Trích dẫn

Bài viết đang được đánh giá

0 Lượt cảm ơn
0 Bình luận

Xem thêm bình luận

Click vào bảng để xem hiển thị đầy đủ thông tin

Bạn vui lòng đăng nhập hoặc Đăng ký tại đây để tham gia thảo luận

Loading…