DanLuat 2015

Chi chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung

Chủ đề   RSS   
 • #209332 24/08/2012

  hatuyen09

  Sơ sinh

  Bắc Giang, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2011
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 0 lần


  Chi chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung

   

  Chào luật sư!

  Công ty chúng tôi là một doanh nghiệp nhà nước, hiện nay có một số cán bộ đã hưởng lương ở bậc lương cuối cùng là bậc 12 ngạch cán sự, hệ số 3,89 từ năm 2000 đến nay (năm 2012); bản thân những cán bộ này có năng lực, có nhiều cố gắng đóng góp tích cực trong công tác. Do đó Công ty muốn chi trả chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung cho cán bộ trên cơ sở những văn bản sau:

  1. Căn cứ điểm 2, mục III, Thông tư số13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ có ghi “ngoài việc xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định nêu trên, doanh nghiệp được quyền quy định các khoản phụ cấp lương hoặc áp dụng chế độ phụ cấp lương do Chính phủ quy định đối với doanh nghiệp nhà nước để trả cho người lao động”

  2. Căn cứ Điều lệ của Công ty: Tại điểm 5, Điều 10 thì Công ty được quyền “chi trả lương đối với người lao động theo năng lực của người lao động và theo yêu cầu kinh doanh”

  Tại điểm 6, Điều 17, Điều lệ Công ty thì Hội đồng thành viên Công ty có nhiệm vụ và quyền hạn “Quyết định thang, bảng lương, đơn giá tiền lương, chế độ trả lương đối với người lao động và cán bộ quản lý Công ty…”

  Theo quy định của những văn bản trên Công ty chúng tôi muốn vận dụng Thông tư số04/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức, để chi trả cho người lao động có được không? và chế độ Bảo hiểm xã hội đối với người lao động được hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện như thế nào? 

  Rất mong luật sư giúp đỡ!

   

   
  11669 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #216311   26/09/2012

  nguyenkhanhchinh
  nguyenkhanhchinh
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/09/2011
  Tổng số bài viết (6832)
  Số điểm: 77778
  Cảm ơn: 1955
  Được cảm ơn 3728 lần


  Chào bạn!

  Doanh nghiệp Nhà nước (xin phép được gọi như bạn đã nêu cho dễ hiểu vậy), tôi nghĩ DN bạn đang áp dụng chế độ lương theo NĐ 204 và 205/2004/NĐ-CP. Nếu vậy bạn không áp dụng TT 04 để chi trả phụ cấp thâm niên vượt khung.

  Thân./.

  Bô lô ba la

   
  Báo quản trị |  

0 Thành viên đang online
-