Chênh lệch về diện tích khi cưỡng chế có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất!

Chủ đề   RSS   
 • #519892 01/06/2019

  Chênh lệch về diện tích khi cưỡng chế có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất!

  Năm 1986 ông A ra bãi đất đất ngay sát rìa làng để ở,ngay sát nhà ông A có hai hố vôi và lò gạch bỏ hoang lâu ngày, ông A đem san lấp dần và sử dụng, năm 1991 ông A kê khai và được cấp 320m2 đất ở có số tờ số thửa theo hệ bản đồ 299. Năm 1996 ông A chết, và để lại đất đai cho vợ và các con. Năm 2016 các con bắt đầu chia di sản thừa kế thì phát hiện bản đồ địa chính của xã lưu thửa đất của ông A là 480m2 theo hệ bản đồ năm 1994. Ngay lúc đó UBND huyện ra quyết định thu hồi đất và chỉ bồi thường về đất cho vợ và các con ông A là 320m2 còn lại 160m2 kia bị coi là đất lấn chiếm. Như vậy là đúng hay sai vì theo như khoản 2 điều 12 NĐ 47 của chính phủ cũng nêu ra rằng : "Nếu diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.".

  Mời các bạn thảo luận xem UBND huyện cưỡng chế đúng hay sai?

   
  826 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vagabond041488@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/06/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận