chênh lệch tạm thời chịu thuế và chênh lệch tạm thời được khấu trừ

Chủ đề   RSS   
 • #404278 28/10/2015

  anhluahong1325

  Male
  Sơ sinh

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:22/05/2013
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  chênh lệch tạm thời chịu thuế và chênh lệch tạm thời được khấu trừ

   

   

  Xin kính chào luật sư, em có một vướng mắc rất mong nhận được sự giúp đỡ từ phía luật sư được không ạ

  Chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp được ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính và đã được hướng dẫn tại Thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài chính.

   trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất

   

   Kế toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả và tài sản thuế thu nhập hoãn lại trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhất đối với các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và các khoản vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.

  * Thuế thu nhập hoãn lại phải trả trên báo cáo tài chính hợp nhất

   

   - Ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả: Doanh nghiệp phải ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế khi lập báo cáo tài chính hợp nhất đối với các khoản đầu tư vào công ty con hoặc áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu đối với khoản đầu tư vào công ty liên kết và khoản vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát ở nước ngoài trên báo cáo tài chính hợp nhất trong trường hợp Việt Nam chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần hoặc có chênh lệch về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp . Chênh lệch tạm thời chịu thuế phát sinh từ các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và khoản vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát có thể phát sinh khi:

   + Cơ quan thuế chỉ đánh thuế đối với khoản thu nhập mà doanh nghiệp được quyền nhận trong năm đã được ghi nhận trên báo cáo tài chính riêng.

   + Doanh nghiệp ghi nhận phần sở hữu trong lợi nhuận (hoặc lỗ) trong công ty con, công ty liên kết, khoản vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát theo phương pháp vốn chủ sở hữu trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

  - Kế toán thuế thu nhập hoãn lại phải trả trên báo cáo tài chính hợp nhất

   + Trường hợp phải ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế gắn liền với các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, khoản vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, ghi:

   Tăng khoản mục “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại”

            Tăng khoản mục “Thuế thu nhập hoãn lại phải trả”.

   

  + Trường hợp phải ghi giảm thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế gắn liền với các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, khoản vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, ghi:

   

   Giảm khoản mục “Thuế thu nhập hoãn lại phải trả”.

  Giảm khoản mục “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại”

   

   * Tài sản thuế thu nhập hoãn lại trên báo cáo tài chính hợp nhất

  – Ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại trên báo cáo tài chính hợp nhất: Doanh nghiệp chỉ ghi nhận tài sản thuế hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ khi áp dụng phương pháp hợp nhất hoặc phương pháp vốn chủ sở hữu để kế toán các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, khoản vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát ở nước ngoài trên báo cáo tài chính hợp nhất trong trường hợp Việt Nam chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần hoặc có chênh lệch về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Chênh lệch tạm thời được khấu trừ phát sinh từ các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và khoản vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát khi:

   

           + Cơ quan thuế không cho phép khấu trừ khoản lỗ từ công ty con, công ty liên kết, khoản vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát vào thu nhập chịu thuế trong năm của doanh nghiệp;

          + Doanh nghiệp ghi nhận khoản lỗ là toàn bộ phần sở hữu trong lợi nhuận (hoặc lỗ) trong công ty con, công ty liên kết, khoản vốn góp liên doanh trên báo cáo tài chính hợp nhất.

  - Kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại trên báo cáo tài chính hợp nhất

  + Trường hợp phải ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ gắn liền với các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, khoản vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, ghi:

   

   Tăng khoản mục “Tài sản thuế thu nhập hoãn lại”

    Giảm khoản mục “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại”.

   

   + Trường hợp phải hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ gắn liền với các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, khoản vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, ghi:

   

  Tăng khoản mục “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại”

            Giảm khoản mục “Tài sản thuế thu nhập hoãn lại”.

  ==> Theo như hướng dẫn, thì em chưa hiểu ở 2 chỗ mong Luật Sư có thể giải đáp dùm em được không ạ.

  Một là: khi nào phát sinh trường hợp phải ghi giảm thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế gắn liền với các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, khoản vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, ghi:

   

   Giảm khoản mục “Thuế thu nhập hoãn lại phải trả”.

  Giảm khoản mục “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại”

  Hai là khi nào phát sinh trường hợp  + Trường hợp phải hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ gắn liền với các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, khoản vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, ghi:

   

  Tăng khoản mục “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại”

            Giảm khoản mục “Tài sản thuế thu nhập hoãn lại”.

  -Còn một vấn đề nữa đó là trong phần trình bày khái niệm có đoạn "ở nước ngoài trên báo cáo tài chính hợp nhất trong trường hợp Việt Nam chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần hoặc có chênh lệch về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp".Vậy ý nghĩa của đoạn này là như thế nào ạ.

  em kính mong nhận được sự quan tâm của cac luật sư, em xin chân thành cảm ơn!

   
  7471 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận