Chế độ về hưu trước tuổi, thôi việc theo nghị định 108/2014

Chủ đề   RSS   
 • #381842 05/05/2015

  Chế độ về hưu trước tuổi, thôi việc theo nghị định 108/2014

  Xin chào Luật sư! 

  Xin hỏi Luật sư: Theo ND 108/2014 qui định chính sách thôi việc ngay được hưởng các khoản trợ cấp theo điểm a,b khoản 1 và khoản 3 điều 10 có ghi; Những người thuộc đối tượng tinh giản biên chế qui định tại điều 6 ND này có tuổi đời dưới 53 tuổi đối với nam, dưới 48 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định này hoặc có tuổi đời dưới 58 tuổi đối với nam, dưới 53 tuổi đối với nữ và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định này, nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

  a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

  b) Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.

  3.Các đối tượng thôi việc quy định tại Khoản 1, 2 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và cấp sổ bảo hiểm xã hội hoặc nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; Tôi năm nay tròn 52 tuổi là Nam giới, đã đóng bảo hiểm 32 năm không thuộc đối tượng qui định tại điều 6 và khoản 1 điều 8 của nghị định nếu Tôi thôi việc ngoài các khoản đã được hưởng theo qui định thì có được hưởng lương hưu không? và nếu được hưởng thì có bị trừ phần trăm không? Xin cám ơn LS! Trân trọng.

   
  8125 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận