Chế độ trợ cấp dành cho bệnh nhân suy thận, chạy thận nhân tạo

Chủ đề   RSS   
 • #304743 02/01/2014

  ngocthuyld

  Sơ sinh

  Lâm Đồng, Việt Nam
  Tham gia:02/01/2014
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chế độ trợ cấp dành cho bệnh nhân suy thận, chạy thận nhân tạo

  Tôi ở Lâm Đồng bị suy thận mãn và đang chạy thận nhân tạo định ky 3 lần/tuần đã được 1 năm. Tôi được biết đối với bệnh nhân chạy thận nhân tạo sẽ được địa phương hỗ trợ chi phí điều trị 4 lần/năm, mỗi lần không quá 10 triệu đồng. Đầu năm 2013 tôi có tổng hợp các hóa đơn chạy thận và nộp cho trung tâm y tế thành phố Bảo Lộc để được hỗ trợ chi phí điều trị và được thanh toán 50% chi phí (khoảng hơn 6 triệu đồng). Sau đó, tôi có làm thêm 2 bộ chứng từ thanh toán và đã được chấp nhận là hồ sơ đầy đủ, tuy nhiên từ đó đến nay đã 4-5 tháng nhưng tôi vãn chưa nhận được tiền hỗ trợ, lên trung tâm y tế thành phố Bảo Lộc hỏi thì được câu trả lời tỉnh chưa gửi tiền xuống. Xin cho biết đối với trường hợp của tôi thì thời gian tối đa để được thanh toán tiền hỗ trợ là bao lâu?

  Bệnh của tôi là bệnh hiểm nghèo vậy tôi có được cấp bảo hiểm nghèo để giảm bớt chi phí điều trị không và cần những thủ tục gì để xin bảo hiểm nghèo?

  Xin cám ơn.

   

   
  32787 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #306002   10/01/2014

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32985
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1146 lần


  Trường hợp này bạn có thể xem tại Quyết định 44/2012/QĐ-UBND về Quy định hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, hiểm nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  ỦY BAN NHÂN DÂN
  TỈNH LÂM ĐNG
  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ----------------

  Số: 44/2012/QĐ-UBND

  Đà Lạt, ngày 23 tháng 10 năm 2012

   

  QUYẾT ĐỊNH

  VỀ VIỆC QUY ĐỊNH HỖ TRỢ MỘT PHẦN CHI PHÍ KHÁM, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI NGHÈO, NGƯỜI GẶP KHÓ KHĂN ĐỘT XUẤT DO MẮC BỆNH NẶNG, BỆNH HIỂM NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

  Căn cứ Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo và Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo;

  Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT/BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế;

  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 96/TTr-SYT ngày 20 tháng 9 năm 2012,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Quy định về việc hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo, người gặp khó khăn đột xuất do mắc bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như sau:

  I. Đối tưng: Bệnh nhân thực hiện việc khám, chữa bệnh theo đúng tuyến chuyên môn quy định của ngành Y tế, bao gồm:

  1. Người thuộc hộ nghèo theo quy định hiện hành.

  2. Đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở xã, thị trấn thuộc vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.

  3. Người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng và người đang được nuôi dưng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước.

  4. Người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí.

  II. Các chế đ hỗ tr

  1. Hỗ trợ tiền ăn cho các đối tượng quy định tại khoản 1 và 2, mục I, Điều 1 của Quyết định này khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ trung tâm y tế tuyến huyện trở lên với mức 3% lương tối thiu chung/người bệnh/ngày.

  2. Hỗ trợ tiền đi lại từ nhà đến bệnh viện, từ bệnh viện về nhà và chuyển bệnh viện cho các đối tượng quy định tại khoản 1 và 2, mục I, Điều 1 của Quyết định này khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế của Nhà nước từ tuyến huyện trở lên, các trường hợp cấp cứu, tử vong hoặc bệnh quá nặng và người nhà có nguyện vọng đưa về nhà nhưng không được bảo him y tế hỗ trợ.

  a) Trường hp sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở y tế Nhà nước: Thanh toán chi phí vận chuyển cả chiều đi và về cho cơ sở y tế chuyển người bệnh theo mức bằng 0,2 lít xăng, dầu diezel/km theo khoảng cách vận chuyển thực tế; giá xăng, dầu tại thời điểm sử dụng và chi phí cầu, phà, đường bộ khác (nếu có). Nếu có nhiều hơn một người bệnh được vận chuyển trên một phương tiện thì mức thanh toán chỉ được tính như đối với vận chuyển một người bệnh.

  b) Trường hợp không sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở y tế Nhà nước: Thanh toán chi phí vận chuyển một chiều đi cho người bệnh theo mức bằng 0,2 lít xăng, dầu diezel/km cho một chiều đi tính theo khoảng cách vận chuyển thực tế và giá xăng, dầu tại thời điểm sử dụng.

  3. Hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế mà các đối tượng quy định tại khoản 1, 2 và 3, mục I, Điều 1 của Quyết định này phải đồng chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn Luật đối với phần người bệnh phải đồng chi trả từ 100.000 đồng trở lên.

  4. Hỗ trợ thanh toán một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho đối tượng quy định tại khoản 4, mục I, Điều 1 của Quyết định này đối với phần người bệnh phải chi trả cho cơ sở y tế của Nhà nước từ 1.000.000 đồng trở lên cho một đợt khám, chữa bệnh trong trường hợp không có bảo hiểm y tế; nếu có bảo hiểm y tế thì hỗ trợ như khoản 3, mục II, Điều 1 của Quyết định này.

  Mức cụ thể cho các trường hợp quy định tại khoản 3 và 4, mục II, Điều 1 của Quyết định này: Hỗ trợ 50% chi phí khám, chữa bệnh theo quy định nhưng tối đa không quá 10.000.000 đồng/người/lần hỗ trợ và không quá 04 lần/người/năm.

  III. Hồ sơ, thủ tc và trình t hỗ tr

  1. Hồ sơ hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh gồm:

  a) Đơn xin hỗ trợ một phần chi phí điều trị theo mẫu 1 đính kèm.

  b) Bản sao Giấy ra viện.

  c) Biên lai thanh toán viện phí; các hóa đơn, chứng từ hợp pháp liên quan đến việc mua thuốc, dụng cụ, sử dụng các dịch vụ kỹ thuật y tế .v.v. để điều trị.

  d) Bản sao thẻ Bảo hiểm y tế hoặc Chứng minh nhân dân đối với trường hợp bệnh nhân không có thẻ Bảo hiểm y tế.

  e) Các đối tượng quy định tại khoản 1 và 2, mục I, Điều 1 của Quyết định này được hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại nộp thêm bản sao Sổ hộ nghèo hoặc Sổ hộ khẩu đối với đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở vùng khó khăn cho cơ sở y tế.

  2. Nơi tiếp nhận hồ sơ:

  a) Các đối tượng quy định tại mục I, Điều 1 của Quyết định này khi điều trị nội trú tại các cơ sở y tế Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thì nơi tiếp nhận hồ sơ và thực hiện việc hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh (bao gồm: tiền ăn, tiền đi lại và chi phí điều trị) là cơ sở y tế nơi các đối tượng điều trị (không gửi giám định).

  b) Các đối tượng quy định tại mục I, Điều 1 của Quyết định này khi điều trị nội, ngoại trú tại các cơ sở y tế ngoài tỉnh thì trung tâm y tế tuyến huyện, nơi các đối tượng được hỗ trợ đăng ký hộ khẩu thường trú tiếp nhận hồ sơ và:

  Thực hiện việc hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho người bệnh và thanh toán với Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo của tỉnh.

  Tổng hợp và gửi Bảo hiểm xã hội cùng cấp giám định hồ sơ xin hỗ trợ một phần chi phí điều trị.

  Khi có kết quả giám định của Bảo hiểm xã hội thì trung tâm y tế tuyến tổng hợp danh sách và đề xuất mức hỗ trợ gửi về Sở Y tế để xem xét, tổng hợp và trình y ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo mẫu 2 đính kèm.

  3. Thời hạn giải quyết hồ sơ: 30 ngày làm việc kể từ khi có kết quả giám định của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

   
  Báo quản trị |  
 • #307716   21/01/2014

  ngocthuyld
  ngocthuyld

  Sơ sinh

  Lâm Đồng, Việt Nam
  Tham gia:02/01/2014
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 105
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cám ơn sự tư vấn của bạn.

  Mình có gọi điện thoại lên sở y tế lâm đồng để hỏi về trường hợp của mình đã gửi hồ sơ được 6 tháng nhưng vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ. Họ trả lời  sở y tế lâm đồng ra quyết định số "1309/SYT-KHTH về việc hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo ngày 3/10/2013" quy định chỉ bệnh nhân chạy thận ở bệnh viện công lập mới được hỗ trợ. Nhưng hiện tại số người mắc bệnh suy thận rất nhiều, bệnh viện chợ rẫy quá tải nên chợ rẫy phải chuyện viện cho mình chạy thận ở bệnh viện tư. Các bạn ai có quyết định đó cho mình tham khảo với vì mình tìm không thấy.
  Xin cám ơn.

   
  Báo quản trị |