Chế độ thai sản đối với lao động nữ khi sinh con

Chủ đề   RSS   
 • #496789 13/07/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1029)
  Số điểm: 6945
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 151 lần


  Chế độ thai sản đối với lao động nữ khi sinh con

  Chị A tham gia BHXH bắt buộc tháng 5/2015. Tháng 6/2017 nghỉ thai sản lần 1. Tháng 12/2017 đi làm trở lại. Tháng 5/2018 sinh con lần 2. Như vậy, chị A có được hưởng chế độ sinh con do BHXH chi trả không?

  Liên quan đến quy định về hưởng chế độ thai sản theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

  " Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

  1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Lao động nữ mang thai;

  b) Lao động nữ sinh con;

  c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

  d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

  đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

  e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

  2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

  Theo đó, lao động nữ khi sinh con tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản. Đồng thời tại khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành thì thời gian lao động nghỉ hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội:
  "6. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động.

  Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được ghi trên sổ BHXH theo mức tiền lương đóng BHXH của tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản người lao động được nâng lương thì được ghi theo mức tiền lương mới của người lao động từ thời điểm được nâng lương."

  Như vậy, trong trường hợp trên lao động này đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản (thời gian nghỉ thai sản tính là thời gian tham gia bảo hiểm xã hội và cộng thêm thời gian đã đóng bảo hiểm khi đi làm lại).

   
  1150 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận