Chế độ thai sản

Chủ đề   RSS   
  • #276221 18/07/2013

    Chế độ thai sản

    cho tôi hỏi? NGười lao động trong quá trình tham gia bảo hiểm có chuyển đến công ty  khác, ở công ty cũ đã đóng được gần 2 năm đến tháng 03/2013 thì chấm dứt HĐLĐ bên công ty củ và qua công ty mới bắt đầu ký tiếp từ tháng 04/2013.(đóng liên tục) đến tháng 07/2013 người lao động đó nghỉ sinh. Vậy cho tôi hỏi người đó có được hưởng chế độ thai sản không?

     
    1589 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận