Chào luật sư
Tôi có một vụ này gấp lắm, mọi người xem, tư vấn giúp tôi.
Em tôi đi làm ở một Công ty từ ngày 6/3/2010 (trước đây chưa đi làm ở đâu), đến tháng 6/2010 là hết hạn thử việc bắt đầu được đóng BHXH, đến ngày 11/11/2010 cô ấy xin nghỉ sinh, tháng 12/2010 thì sinh. Đúng theo chế độ thì ngày 11/3/2011 cô ấy phải đi làm lại nhưng cô ấy lại nghỉ không lí do (vì định nghỉ luôn để chăm con) đến 3/5/2011 thì đi làm lại (theo yêu cầu của Công ty) (Họ yêu cầu đi làm lại họ mới làm thủ tục cho hưởng chế độ thai sản). Đến nay (tháng 7/2011) Công ty lại yêu cầu cô ấy đóng BHXH tự túc 4 tháng là tháng 11/2010, tháng 5+6+7/2011 thì họ mới làm chế độ. Theo các vị thì Công ty họ có sai không, cô ấy phải làm thế nào để thanh toán được chế độ thai sản.