Chế độ phụ cấp hàng tháng đối với đội PCCC?

Chủ đề   RSS   
 • #514858 28/02/2019

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 189 lần


  Chế độ phụ cấp hàng tháng đối với đội PCCC?

  Cho anh hỏi thông tin về chế độ phụ cấp hàng tháng đối với:1. Đội PCCC cơ sở của cơ quan, xí nghiệp; 2. Ban lãnh đạo, các thanh viên trong ban giám đốc của nhà máy, xí nghiệp; 3. Các vị trị phụ trách công việc nặng nhọc hoặc trong môi trương tiếp xúc với háo chất độc hại?

   
  20915 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #516306   31/03/2019

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 50
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 140 lần


  Thứ nhất: Chế độ phụ cấp hằng tháng đối với lực lượng PCCC của cơ sở được quy định tại Thông tư liên tịch 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC Hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Công An - Bộ Tài chính ban hành (cụ thể, anh/chị có thể kiểm tra quy định tại Điều 8 của văn bản này).
   
  Thứ hai: Chế độ phụ cấp đối với ban lãnh đạo, các thành viên trong ban giám đốc của nhà máy, xí nghiệp. Cái này sẽ do điều lệ/quy chế tổ chức tài chính/ hợp đồng lao động của doanh nghiệp quy định anh/chị nhé. Về mặt quy định, pháp luật chưa có bất kỳ văn bản pháp lý nào quy định về nội dung này mà trao quyền cho doanh nghiệp được ghi nhận trong các văn bản trên.
   
  Thứ ba: Các vị trí phụ trách công việc nặng nhọc hoặc trong môi trương tiếp xúc với hóa chất độc hại. Cái này cũng do quy chế tổ chức tài chính/ hợp đồng lao động/… của đơn vị quy định anh/chị nhé. Về mặt quy định, pháp luật không bắt buôc doanh nghiệp phải chi trả khoản phụ cấp này, mà chỉ khuyến khích doanh nghiệp thực hiện cho người lao động thôi ạ. Pháp luật chỉ có quy định bắt buộc về chế độ bồi dưỡng cho người lao động được quy định tại Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
   
  Báo quản trị |  
 • #539475   27/02/2020

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1177)
  Số điểm: 7700
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 161 lần


  Đối với nhân viên đội phòng cháy chữa cháy thường xuyên tham gia tập huấn phòng cháy chữa cháy tại địa phương theo quy định thì tiền lương, tiền bồi dưỡng trong thời gian tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư liên tịch 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #539482   27/02/2020

  lananh8998
  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (512)
  Số điểm: 3375
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 71 lần


  Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Thông tư liên tịch 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC thì cán bộ, đội viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả tiền lương, tiền bồi dưỡng trong thời gian tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

  - Tiền lương (bao gồm mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác nếu có) trong những ngày tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. Tiền lương để tính trả trong những ngày tham gia huấn luyện, bi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy được thực hiện theo quy định của pháp luật về tiền lương và quy chế trả lương của đơn vị quản lý trực tiếp.

  - Tiền bồi dưỡng bằng 0,5 tiền lương ngày cho mỗi ngày tham gia huấn luyện, bi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

  Tiền lương ngày để tính trả bồi dưỡng được xác định như sau:

  - Đối với đơn vị quản lý trực tiếp thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bằng hệ số lương, phụ cấp (nếu có) hiện hưởng trong thang, bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP  nhân với mức lương cơ sở chia cho 22 ngày;

  - Đối với đơn vị quản lý trực tiếp thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định là tiền lương ngày hiện hưởng của người lao động theo quy định của pháp luật lao động về tiền lương.

   
  Báo quản trị |  
 • #555687   25/08/2020

  Về chế độ phụ cấp hàng tháng đối với đội PCCC được qui định rõ tại các Điều 7, 8, 9 và 10 Thông tư liên tịch 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC

  Đối tượng là cán bộ, đội viên đội dân phòng được đơn vị quản lý trực tiếp và chi trả trợ cấp một khoản tiền bằng 1,5 ngày lương cơ sở cho một ngày huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. Ngày lương cơ sở được xác định bằng mức lương cơ sở do Chính phủ quy định chia cho 22 ngày.

  Cán bộ, đội viên đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành được đơn vị quản lý trực tiếp chi trả tiền lương. Tiền lương (gồm mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác nếu có) trong những ngày tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy. Tiền lương để tính trả trong những ngày tham gia huấn luyện, bi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy được thực hiện theo quy định của pháp luật về tiền lương và quy chế trả lương của đơn vị quản lý trực tiếp. Còn tiền bồi dưỡng được chi trả bằng 0,5 tiền lương ngày cho mỗi ngày tham gia huấn luyện, bi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

  Các đơn vị quản lý trực tiếp thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bằng hệ số lương, phụ cấp (nếu có) hiện hưởng trong thang, bảng lương ban hành kèm theo Nghị định số 204/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang nhân với mức lương cơ sở chia cho 22 ngày.

   
   
  Báo quản trị |