DanLuat 2015

Chế độ phụ cấp hàng tháng đối với đội PCCC?

Chủ đề   RSS   
 • #514858 28/02/2019

  minhpham1995
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (706)
  Số điểm: 5276
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 30 lần


  Chế độ phụ cấp hàng tháng đối với đội PCCC?

  Cho anh hỏi thông tin về chế độ phụ cấp hàng tháng đối với:1. Đội PCCC cơ sở của cơ quan, xí nghiệp; 2. Ban lãnh đạo, các thanh viên trong ban giám đốc của nhà máy, xí nghiệp; 3. Các vị trị phụ trách công việc nặng nhọc hoặc trong môi trương tiếp xúc với háo chất độc hại?

   
  299 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #516306   31/03/2019

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 100
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (564)
  Số điểm: 6230
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 39 lần


  Thứ nhất: Chế độ phụ cấp hằng tháng đối với lực lượng PCCC của cơ sở được quy định tại Thông tư liên tịch 52/2015/TTLT-BLĐTBXH-BCA-BTC Hướng dẫn chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy và cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Công An - Bộ Tài chính ban hành (cụ thể, anh/chị có thể kiểm tra quy định tại Điều 8 của văn bản này).
   
  Thứ hai: Chế độ phụ cấp đối với ban lãnh đạo, các thành viên trong ban giám đốc của nhà máy, xí nghiệp. Cái này sẽ do điều lệ/quy chế tổ chức tài chính/ hợp đồng lao động của doanh nghiệp quy định anh/chị nhé. Về mặt quy định, pháp luật chưa có bất kỳ văn bản pháp lý nào quy định về nội dung này mà trao quyền cho doanh nghiệp được ghi nhận trong các văn bản trên.
   
  Thứ ba: Các vị trí phụ trách công việc nặng nhọc hoặc trong môi trương tiếp xúc với hóa chất độc hại. Cái này cũng do quy chế tổ chức tài chính/ hợp đồng lao động/… của đơn vị quy định anh/chị nhé. Về mặt quy định, pháp luật không bắt buôc doanh nghiệp phải chi trả khoản phụ cấp này, mà chỉ khuyến khích doanh nghiệp thực hiện cho người lao động thôi ạ. Pháp luật chỉ có quy định bắt buộc về chế độ bồi dưỡng cho người lao động được quy định tại Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
   
  Báo quản trị |