DanLuat 2015

Chế độ nghỉ ốm

Chủ đề   RSS   
 • #243388 04/02/2013

  Chế độ nghỉ ốm

  Xin luật sư tư vấn giúp.

  Người lao động trong công ty cổ phần được trả lương theo chế độ khoán sản phẩm có được chi trả tiền nghỉ ốm không? Nếu được thì ai chịu trách nhiệm làm các thủ tục thanh toán. Người bị ốm tự đi làm được không?

   
  3980 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-