Chế độ nghỉ ngày thứ 7

Chủ đề   RSS   
 • #62426 28/09/2010

  doducmanh2008

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/09/2010
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chế độ nghỉ ngày thứ 7

  Thưa Luật sư!

  Tôi là nhân viên kỹ thuật trong đơn vị sự nghiệp có thu của nhà nước.

  Hiện tại cơ quan có tổ chức làm việc vào buổi sáng ngày thứ 7 hàng tuần, nghỉ buổi chiều nhưng chế độ về tăng ca chưa rõ ràng do không tìm được văn bản hướng dẫn.

  Kính mong Luật sư cho tôi biết văn bản nào hướng dẫn về chế độ nghỉ ngày thứ 7 trong đơn vị sự nghiệp có thu của nhà nước.

  Xian chân thành cảm ơn Luật sư!
   
  41718 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #62853   01/10/2010

  Xmen-8711
  Xmen-8711
  Top 25
  Male
  Lớp 12

  An Ninh, Việt Nam
  Tham gia:24/01/2008
  Tổng số bài viết (2707)
  Số điểm: 19494
  Cảm ơn: 895
  Được cảm ơn 1050 lần
  SMod

  Có cái này không biết có phù hợp với đơn vị của bạn để áp dụng hay không

  BỘ TÀI CHÍNH
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  --------------

  Số: 5341/BTC-HCSN
  V/v Hướng dẫn chế độ trả lương làm việc vào ngày thứ bảy

  Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2008

   

  Kính gửi:

  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng
  - Văn phòng Quốc hội
  - Văn phòng Chủ tịch nước
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
  - Toà án nhân dân tối cao
  - Kiểm toán Nhà nước
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể

   

  Ngày 01/8/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg   về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

  Sau một thời gian thực hiện, nhiều bộ, ngành, địa phương phản ánh những khó khăn liên quan đến việc bố trí nghỉ bù, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức; kinh phí tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy.

  Để đảm bảo quyền lợi của cán bộ, công chức khi được giao nhiệm vụ làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trả lương làm việc thêm giờ vào ngày thứ bảy hàng tuần như sau:

  1. Phạm vi các thủ tục hành chính cần tiếp nhận, giải quyết vào ngày thứ bảy thực hiện theo quy định tại Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

  2. Chế độ đối với cán bộ, công chức làm việc vào ngày thứ bảy:

  Cán bộ, công chức làm việc vào ngày thứ bảy theo Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ sẽ được cơ quan bố trí nghỉ bù vào các ngày khác, bảo đảm làm việc 40 giờ trong tuần theo đúng quy định tại Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ. Cán bộ, công chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được hưởng chế độ tiền lương cụ thể như sau:

  a) Trường hợp cán bộ, công chức làm việc đủ 40 giờ theo quy định và làm thêm ngày thứ 7 mà không được nghỉ bù (hoặc có được bố trí nghỉ bù nhưng có số giờ được nghỉ bù không đủ số giờ đã làm thêm vào ngày thứ 7) thì tiền lương làm thêm ngày thứ 7 được tính theo quy định tại điểm a, khoản 2, mục IV, Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể như sau:

  Tiền lương làm thêm giờ

  =

  Tiền lương giờ

  x

  200% hoặc 300%

  x

  Số giờ thực tế làm thêm

  Trong đó:

  Mức 200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thứ bảy thông thường

  Mức 300% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thứ bảy trùng vào ngày lễ.

  b) Trường hợp cán bộ, công chức làm việc đủ 40 giờ theo quy định, làm thêm vào ngày thứ 7 và được bố trí nghỉ bù vào ngày khác trong tuần thì tiền lương làm thêm giờ được xác định như sau:

  Tiền lương làm thêm giờ

  =

  Tiền lương giờ

  x

  100% hoặc 200%

  x

  Số giờ thực tế làm thêm

  Trong đó:

  Mức 100% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thứ bảy thông thường

  Mức 200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thứ bảy trùng vào ngày lễ.

  3. Kinh phí làm việc vào ngày thứ bảy:

  Hàng năm, vào thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; trên cơ sở kế hoạch làm việc thêm giờ vào ngày thứ bảy hàng tuần; các cơ quan xây dựng dự toán kinh phí cần thiết để trả lương làm thêm vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; tổng hợp chung trong dự toán ngân sách của các Bộ, ngành, địa phương để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  Riêng kinh phí trả lương làm thêm giờ vào ngày thứ bảy hàng tuần thuộc năm 2008, đề nghị các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương sắp xếp trong phạm vi dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao để thực hiện./.

   

   Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ Nội vụ;
  - Bộ LĐTB&XH
  - Lưu: VT, Vụ HCSN

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Phạm Sỹ Danh

  Cập nhật bởi LawSoft06 ngày 07/10/2010 02:46:04 PM
   
  Báo quản trị |  
 • #508283   23/11/2018

  Đối với công việc trong đơn vị sự nghiệp thì cần phân biệt bạn có phải là viên chức hay làm việc theo chế độ hợp đồng trong đơn vị sự nghiệp công lập. Vì những công việc được quy định tại điều 1 Nghị định 68/2000/NĐ-CP, cụ thể:

  "Điều 1. Thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc sau đây trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp:

   
  1. Sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước ở công sở, xe ô tô và các máy móc, thiết bị khác đang được sử dụng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp;
   
  2. Lái xe;
   
  3. Bảo vệ;
   
  4. Vệ sinh;
   
  5. Trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, công chức và khách đến làm việc với cơ quan, đơn vị sự nghiệp;
   
  6. Công việc khác."
   
  Do đó, nếu bạn làm việc theo hợp đồng lao động với đơn vị sự nghiệp thì vẫn thuộc phạm vi điều chỉnh về quyền và chế độ của người lao động trong Bộ Luật Lao động 2012

  Trường hợp bạn là viên chức, thì tại Điều 12 Luật viên chức 2010 quy định:

  “Điều 12. Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương
  2. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và chế độ khác theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập."
   
  Theo đó, thì vẫn được hưởng tiền làm thêm giờ đối với ngày thứ 7. Còn quy định về ngày nghỉ thì thứ 7, chủ nhật không nhất thiết phải là ngày nghỉ, mà đơn vị sự nghiệp có thể quy định trong quy chế hoạt động. 
  Do đó, vẫn có thể tổ chức làm thêm vào ngày thứ 7, và trả tiền lương thêm giờ theo đúng quy định pháp luật. 
   
  Báo quản trị |