chế độ nghỉ bù quy định thế nào

Chủ đề   RSS   
 • #253248 05/04/2013

  chế độ nghỉ bù quy định thế nào

  Xin nhờ Luật sư tư vấn giúp.

  1. Khi người lao động làm việc thêm giờ thì sẽ được bố trí nghỉ bù. Vậy có quy định gì về thời gian nghỉ bù này đối với trường hợp nhân viên văn phòng làm việc theo giờ hành chính và công nhân vận hành làm việc theo ca kíp không?

  Vì trong Luật lao động chỉ thấy nội dung khi làm thêm giờ vào ngày thường, thứ bảy chủ nhât hoặc ngày lễ thì người lao động sẽ được trả lương tương ứng bằng 1,5 lần; 2 lần hoặc 3 lần giờ làm việc ngày bình thường.

  Nếu Công ty tôi không trả lương thêm giờ mà bố trí thời gian nghỉ bù thì nên làm thế nào?

  Xin cảm ơn. 

   
  6577 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận