Chế độ lương hưu

Chủ đề   RSS   
  • #318622 15/04/2014

    Chế độ lương hưu

    Tôi đang đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng giờ tại công ty tôi đang làm việc họ yêu cầu phải đóng bảo hiểm hội bắt buộc. Theo thông tin thì tôi không thể chuyển bảo hiểm xã hội tự nguyện sang bảo hiểm xã hội bắt buộc được, giờ nếu tôi đóng cả 2 loại bảo hiểm trên thì sau này tôi có được hưởng 2 mức lương hưu không nếu thời gian đóng cả 2 loại bảo hiểm trên là đầy đủ?

     
    2059 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Nguyễn Trường Hồ