Chế độ khi người lao động chết

Chủ đề   RSS   
 • #505720 27/10/2018

  nguyenphuong2804
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/04/2018
  Tổng số bài viết (337)
  Số điểm: 2590
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 19 lần


  Chế độ khi người lao động chết

  Công ty mình có nhân viên qua đời dù chưa đến tuổi nghỉ hưu vậy mình phải tính các chế độ lương, thưởng, phụ cấp chi ủy viên, chế độ tử tuất... như thế nào?

  I. Chế độ tử tuất (do cơ quan BHXH chi trả)

  Điều kiện hưởng chế độ tử tuất (đối với người chưa nghỉ hưu) sẽ căn cứ vào thời gian đóng BHXH của người này.

  1. Trợ cấp mai táng

   Điều kiện: đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên; hoặc Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

  Mức hưởng:  người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người lao động chết (lương cơ sở hiện nay là 1.390.000 đồng/tháng).

  2. Trợ cấp tuất hằng tháng

  Điều kiện:Người lao động Đã đóng bảo hiểm xã hội đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần; hoặc Chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hoặc Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61 % trở lên;

  Mức hưởng: 

  - Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

  - Trường hợp một người chết thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 67 của Luật bảo hiểm xã 2014 hội thì số thân nhân được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng không quá 04 người; trường hợp có từ 02 người chết trở lên thì thân nhân của những người này được hưởng 02 lần mức trợ cấp đã nêu ở trên.

  Thân nhân: Điều kiện về những thân nhân nào được hưởng  xem tại khoản 2, 3 Điều 67 của Luật bảo hiểm xã hội 2014

  3. Trợ cấp tuất 1 lần 

  Điều 69 Luật bảo hiểm xã hội;

  Mức hưởng:

   - Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi; mức thấp nhất bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. 

   
  793 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận