Chế độ khi làm bí thư chi bộ

Chủ đề   RSS   
 • #93752 07/04/2011

  vothisaudgl

  Sơ sinh

  Đăk Nông, Việt Nam
  Tham gia:07/04/2011
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chế độ khi làm bí thư chi bộ

  Tôi là Phan Hồng Sơn, hiện đang là Hiệu trưởng trường TH Võ Thị Sáu xã Quảng Sơn, huyện Đăk GLong, tỉnh Đăk Nông. Xin hỏi:
  Tôi được đảng uỷ xã Quảng Sơn tăng cường làm bí thư chi bộ thôn 5. Xin hỏi tôi có được hưởng chế độ bí thư không ? có thể giới thiệu cho tôi tên văn bản liên quan chế độ trên. Xin cảm ơn nhiều.
   
  71363 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #95347   15/04/2011

  LS_PhamDinhHung
  LS_PhamDinhHung
  Top 75
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:13/01/2011
  Tổng số bài viết (839)
  Số điểm: 4933
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 297 lần  Chào Bạn,

  Chúng tôi không là đảng viên nên không có thông tin về các chế độ chính sách của Đảng viên.

  Thân ái

  Luật sư Phạm Đình Hưng Saigon Asia Law

  www.saigon-asialaw.com

  VP: 40/21 Bau cat 2, F 14 Quan Tan Binh, TP HCM

  Đoàn LS TP HCM

  MB.0903759409

   
  Báo quản trị |  
 • #110043   13/06/2011

  baocongdoan
  baocongdoan
  Top 100
  Lớp 4

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (585)
  Số điểm: 5291
  Cảm ơn: 148
  Được cảm ơn 317 lần


  Chào bạn!

  Bạn tham khảo quy định 169 -QĐ/TW sau:

  Quy định số 169-QĐ/TW ngày 24/6/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp ủy viên các cấp

  - Căn cứ Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khoá X);

  - Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X);

  - Xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương,

   BAN BÍ THƯ QUY ĐỊNH

  Điều 1. Đối tượng được hưởng phụ cấp trách nhiệm

  Là những đảng viên được bầu cử hoặc chỉ định (theo quy định của Điều lệ Đảng) vào ban chấp hành đảng bộ, chi bộ các cấp từ Trung ương đến cấp cơ sở (đảng bộ cơ sở và chi bộ cơ sở).

  Đối với các cấp uỷ đảng trong lực lượng vũ trang có hướng dẫn riêng.

  Điều 2. Mức phụ cấp trách nhiệm

  - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (kể cả Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng) hưởng hệ số 1,0 mức lương tối thiểu.

  - Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương hưởng hệ số 0,5 mức lương tối thiểu.

  - Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ cấp quận, huyện, thị xã và tương đương hưởng hệ số 0,4 mức lương tối thiểu.

  - Uỷ viên ban chấp hành đảng bộ, chi bộ cấp xã và tương đương hưởng hệ số 0,3 mức lương tối thiểu.

  Điều 3. Nguyên tắc phụ cấp và nguồn kinh phí

  1- Nguyên tắc phụ cấp

  - Cấp uỷ viên các cấp hằng tháng được hưởng phụ cấp trách nhiệm cấp uỷ viên; khi thôi tham gia cấp uỷ thì thôi hưởng phụ cấp.

  - Trường hợp một đồng chí là cấp uỷ viên nhiều cấp thì chỉ hưởng một mức phụ cấp trách nhiệm của cấp uỷ cao nhất mà đồng chí đó tham gia.

  - Phụ cấp trách nhiệm không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội.

  2- Nguồn kinh phí

  - Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp, tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp:

  Kinh phí chi trả phụ cấp đối với cấp uỷ viên được hạch toán vào chi phí hoạt động của các tổ chức đảng tại Quy định về chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp ban hành kèm theo Quyết định số 84-QĐ/TW, ngày 01-10-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX).

  - Đối với khu vực doanh nghiệp:

  + Trong các doanh nghiệp nhà nước, kinh phí chi trả phụ cấp đối với cấp uỷ viên được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh.

  + Trong các doanh nghiệp khác, kinh phí chi trả phụ cấp đối với cấp ủy viên được tính vào chi phí hoạt động của các tổ chức đảng tại Quy định về chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức đảng các cấp ban hành kèm theo Quyết định số 84-QĐ/TW, ngày 01-l0-2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX).

  Điều 4. Tổ chức thực hiện

  1- Văn phòng cấp uỷ mỗi cấp có trách nhiệm chi trả phụ cấp đối với các đồng chí cấp uỷ viên cấp đó (theo kỳ họp).

  2- Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Xây dựng lực lượng Bộ Công an có trách nhiệm phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương căn cứ quy định này hướng dẫn thực hiện đối với các tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang.

  3- Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện quy định này.

  4- Chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cấp uỷ viên các cấp được thực hiện từ ngày 01-01-2009.

                                                                  T/M BAN BÍ THƯ

                                                                  (đã ký)

                                                                Trương Tấn Sang

  After the rain comes the sun!

   
  Báo quản trị |  
 • #480125   27/12/2017

  Thonguyen230190
  Thonguyen230190

  Female
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Bí thư chi bộ

  Các a/c cho e ý kiến Phụ cấp bí thư chi bộ năm 2016 có được chi trong năm 2017 k? Chi trả phụ cấp bí thư chi bộ do nguồn ngân sách của đảng ủy khối chi trả. Nhưng do kinh phí đảng k đủ chi. Có thể lấy nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên cuả ngân sạch nhà nước giao hàng năm cho đơn vị sự nghiệp chi trả hay k E cám ơn nhiều
   
  Báo quản trị |