chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị sư nghiệp có thu?

Chủ đề   RSS   
 • #323084 14/05/2014

  chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị sư nghiệp có thu?

  Chào Luật sư,

  Cho tôi hỏi là đơn vị sự nghiệp có thu áp dụng hình thức kế toán nào? các báo cáo va quy định về thuế phải nộp đối với cơ quan tôi áp dụng cho đơn vị bao gồm thuế nào(Đơn vị tôi là đơn vị sự nghiệp có thu tự chủ về tài chính)

   
  1785 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận