chê độ hưu trí

Chủ đề   RSS   
 • #383674 17/05/2015

  chê độ hưu trí

  Tôi sinh 1/1/1956 có thời gian công tác và đóng bảo hiểm trên 37 năm .Tôi đã nghi hưu đủ điều kiện theo qui định từ 1/6/2014. Mức lương hưu hàng tháng của tôi được tính bình quân năm 5 cuôi (60 tháng tiền lương bình quân câp bậc + phụ câp )x 1050k x 74 % . từ đó đến ngày 1/1/2015 vẫn không được điều chỉnh thêm 9,6% mưc lương hưu đang hưởng theo nghị định 73 Của chính phủ về điều chỉnh lương hưu.vậy xin hỏi luật sư BHXH Ha Nội tinh thế là đúng hay sai? Tôi phai làm gì để được tính đúng,đủ tiền lương theo qui định của nhà nước.
  Cập nhật bởi ducchinh131 ngày 17/05/2015 09:20:30 PM
   
  2569 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #386200   03/06/2015

  danusa
  danusa
  Top 25
  Female
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/07/2008
  Tổng số bài viết (2766)
  Số điểm: 31951
  Cảm ơn: 728
  Được cảm ơn 1115 lần


  Không rõ Nghị định 71 bạn nói là Nghị định nào?

  Còn về Nghị định điều chỉnh lương hưu là 09/2015/NĐ-CP

  Điều 1. Đối tượng điều chỉnh

  Nghị định này điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng sau đây:

  1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

  2. Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 và Nghị định số09/1998/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

  3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

  4. Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

  5. Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

  6. Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTgngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

  7. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

  Còn việc tại địa phương bạn chưa điều chỉnh lý do tại sao thì mình không rõ, bạn có thể lên hỏi về việc này và đưa quy định của Nghị định.

   
  Báo quản trị |