Chế độ hưởng lương khi đỗ công chức mà trước đó đã làm việc hợp đồng tại cơ quan nhà nước

Chủ đề   RSS   
 • #502255 15/09/2018

  Thanhtq9843

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:15/09/2018
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 70
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Chế độ hưởng lương khi đỗ công chức mà trước đó đã làm việc hợp đồng tại cơ quan nhà nước

  Chào Luật sư, tôi có câu hỏi như sau rất mong luật sư tư vấn giúp: Tôi tên Phan văn Huy, sinh ngày 04/03/1989. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành quản lý tài nguyên rừng tháng 9/2012. Tháng 3/2013 xin được việc tại một Hạt kiểm lâm, làm nhân viên hợp đồng tuần rừng( không có hợp đồng làm kiểm lâm) có đóng BHXH, hưởng lương do ngân sách của tỉnh cấp, hợp đồng thời hạn 1 năm. Từ năm 2014 - 2016 tôi vừa làm vừa học thêm thạc sĩ ngành lâm học, tháng 1/1/2016 tôi nhận được bằng rồi nộp vào cơ quan tôi đang công tác và vẫn tiếp tục công tác cho đến khi thi đỗ công chức. Đến ngày 1/1/2019 tôi thi đỗ công chức kiểm lâm và có quyết định đi làm tại 1 Hạt kiểm lâm cùng tỉnh ( khi thi t nộp bằng thạc sĩ) . Tôi xin hỏi Luật sư là khi đi làm tôi có được miễn thời gian tập sự không? Tôi có được hưởng lương bậc 2 ( hệ số 2,67) do có bằng thạc sĩ và có được nâng thêm bậc lương do thời gian công tác hơn 5 năm (từ 3/2013-12/2018) không?

   
  4158 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #502534   17/09/2018

  thanhtungrcc
  thanhtungrcc
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1320)
  Số điểm: 7634
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 811 lần
  Lawyer

  Với vướng mắc trên, Luật sư tư vấn cho bạn như sau:

  - Điều 12 Thông tư 13/2010/TT-BNV Trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự :

  1. Người được tuyển dụng được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau: 

  a) Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP tương ứng với ngạch công chức được tuyển dụng; 

  b) Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại điểm a khoản này, người được tuyển dụng đã làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng. 

  2. Người được tuyển dụng nếu không có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì phải thực hiện chế độ tập sự; thời gian người được tuyển dụng đã làm những công việc quy định tại điểm b khoản 1 Điều này (nếu có) được tính vào thời gian tập sự.”

  Điều 20 Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về chế độ tập sự như sau:

  “1. Người được tuyển dụng vào công chức phải thực hiện chế độ tập sự để làm quen với môi trường công tác, tập làm những công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

  2. Thời gian tập sự được quy định như sau:

  a) 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C;

  b) 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D;

  c) Người được tuyển dụng vào công chức dự bị trước ngày 01 tháng 01 năm 2010 theo quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức thì chuyển sang thực hiện chế độ tập sự. Thời gian đã thực hiện chế độ công chức dự bị được tính vào thời gian tập sự;

  d) Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội và thời gian nghỉ ốm đau, bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự.

  3. Nội dung tập sự:

  a) Nắm vững quy định của Luật Cán bộ, công chức về quyền, nghĩa vụ của công chức, những việc công chức không được làm; nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng;

  b) Trao dồi kiến thức và kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng;

  c) Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng.

  4. Không thực hiện chế độ tập sự đối với các trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều này”.

  Theo quy định trên, công chức vừa được tuyển dụng được miễn chế độ tập sự khi đóng BHXH bắt buộc lơn hơn thời gian tập sự và trong thời gian đống BHXH bắt buộc người được tuyển dụng làm công việc theo đúng yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng.

  Theo thông tin bạn cung cấp, bạn công tác hơn 5 năm (từ 3/2013-12/2018), trong thời gian làm theo hình thức hợp đồng này bạn đã đóng BHXH được 5 năm, đến tháng 1/2019 bạn được tuyển dụng công chức tại vị trí công việc đang làm (chức danh địa chính). Như vậy, nếu bạn đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 13/2010/TT-BNV tức là bạn đã làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng thì bạn sẽ được hưởng chế độ miễn thời gian tập sự.

  - Điều 22 Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với người tập sự và người hướng dẫn tập sự như sau:

  “1. Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng thì được hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

  2. Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này trong các trường hợp sau:

  a) Làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

  b) Làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm;

  c) Là người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

  3. Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.

  4. Công chức được cơ quan phân công hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng 0,3 so với mức lương tối thiểu trong thời gian hướng dẫn tập sự”.

  Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đã có bằng thạc sĩ, do vậy, bạn được hưởng 85% mức lương bậc 2 theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định 24/2010/NĐ-CP, và được hưởng 100% mức lương bậc 2 theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Nghị định 24/2010

  Trong trường hợp bạn không phải là người tập sự thì bạn được hưởng 100% mức lương bậc 2 theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV.

  - Theo Khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV quy định về điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh như sau:

  “a) Thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên:

  - Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương;

  - Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương;

  - Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương”.

  Như vậy, theo như thông tin bạn cung cấp, bạn công tác được 5 năm (từ 3/2013-12/2018 theo chế độ Hợp đồng lao động), ngày 1/1/2019 bạn thi đỗ công chức kiểm lâm, tuy nhiên bạn phải đáp ứng điều kiện làm việc đủ 36 tháng trong ngạch thì mới được nâng thêm 1 bậc lương, do đó, bạn chưa được xét nâng bậc lương.

  Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng ; Điện thoại tư vấn: 0913 586 658

  Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

  Email: luatsuthanhtung@gmail.com; https://sonapexseahouse.blogspot.com/

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhtungrcc vì bài viết hữu ích
  Thanhtq9843 (20/09/2018)
 • #502567   18/09/2018

  Munbalsel
  Munbalsel

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:22/02/2017
  Tổng số bài viết (31)
  Số điểm: 275
  Cảm ơn: 12
  Được cảm ơn 4 lần


  Chưa hết năm 2018 mà ngày 01/01/2019 thi đỗ công chức?? rồi tự tính thời gian công tác tới 12/2018 luôn.

  "Đến ngày 1/1/2019 tôi thi đỗ công chức kiểm lâm và có quyết định đi làm tại 1 Hạt kiểm lâm cùng tỉnh ( khi thi t nộp bằng thạc sĩ) ". Pó tay

   
  Báo quản trị |  
 • #502732   20/09/2018

  Thanhtq9843
  Thanhtq9843

  Male
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:15/09/2018
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 70
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 0 lần


  Chế độ hưởng lương khi đỗ công chức mà trước đó đã làm việc hợp đồng tại cơ quan nhà nước.

  E thi công chức có kết quả rồi,dự kiến đến tháng 1.2019 có quyết định đi làm. Bác hiểu chưa ạ
   
  Báo quản trị |  
 • #502754   21/09/2018

  thanhtungrcc
  thanhtungrcc
  Top 50
  Male
  Luật sư địa phương

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:28/08/2008
  Tổng số bài viết (1320)
  Số điểm: 7634
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 811 lần
  Lawyer

  Đã được trả lời

  Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng ; Điện thoại tư vấn: 0913 586 658

  Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

  Email: luatsuthanhtung@gmail.com; https://sonapexseahouse.blogspot.com/

   
  Báo quản trị |  
 • #502755   21/09/2018

  NguyenNhatTuan
  NguyenNhatTuan
  Top 10
  Male
  Luật sư quốc tế

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/11/2009
  Tổng số bài viết (9873)
  Số điểm: 55933
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3693 lần
  Lawyer

  Chào bạn.

  Rút kinh nghiệm khi trình bày nội dung câu hỏi, bạn cần trình bày tuy ngắn gọn nhưng rõ ràng, cái nào đã xảy ra, đang xảy ra và vấn đề nào thuộc tương lai để người tư vấn hiểu rõ, hình dung và tư vấn sát hợp.

  Về nội dung thi đã có luật sư tư vấn rồi nên không cần nhắc lại.

  Thân mến

  Luật sư, Thạc sỹ Luật học NGUYỄN NHẬT TUẤN

  Trưởng văn phòng Luật sư PHÚ VINH - Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh

  Địa chỉ: 332 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

  ĐT liên hệ: 028.35160119; Di động: 0913.623.699

  Website: www.luatsuphuvinh.com;

  Email: nguyennhattuan71@yahoo.com

  nguyennhattuan040671@gmail.com

  Các lĩnh vực, công việc đảm nhận:

  - Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý trong mọi lĩnh vực pháp luật;

  - Luật sư bào chữa, bảo vệ trong các vụ án hình sự, dân sự, hành chính, lao động, thương mại, hôn nhân gia đình, thừa kế, tranh chấp đất đai, tài sản...;

  - Luật sư đại diện theo ủy quyền trong tố tụng, đại diện theo ủy quyền ngoài tố tụng liên quan đến pháp luật;

  - Thực hiện các dịch vụ pháp lý như: dự thảo đơn từ, văn bản, hợp đồng, di chúc, thỏa thuận...

  - Thực hiện các dịch vụ pháp luật khác...

  Chất lượng uy tín, chi phí hợp lý

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư: Nguyễn Thanh Tùng ; Điện thoại tư vấn: 0913 586 658

Văn phòng luật sự Phạm Hồng Hải và Cộng sự - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội;

Email: luatsuthanhtung@gmail.com; https://sonapexseahouse.blogspot.com/