DanLuat 2015

Chế độ hỗ trợ LĐ

Chủ đề   RSS   
  • #385617 29/05/2015

    Chế độ hỗ trợ LĐ

    Kính gửi Luật sư                                                                                                                                                                              Tôi đang làm viêc tại công ty nhà nước 100% vốn.Công ty tôi đang thực hiện dự án di dời cơ sở sản xuất cũ sang địa điểm mới theo qui hoạch đô thị và các cơ sở gây ô nhiễm môi trường .Do điều kiện vị trí mới xa và sức khỏe không đảm bảo nên tôi không đi theo được đến nơi mới . Công ty đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao đông với tôi và đã chi trả tiền hỗ trợ mất việc làm theo QĐ 86/2010 QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và TT81/2011/TT-BTC.Tôi xin hỏi tôi có được hỗ trợ nghỉ viêc theo qui định của Bộ Luật lao động nữa không ?Vì giữa hỗ trợ do di dời cơ sở sản xuất không liên quan gì với hỗ trọ do mất viêc làm theo Bộ luật lao dông .Tôi xin chân thành cám ơn . 

     
    2045 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-