Chế độ giáo viên

Chủ đề   RSS   
 • #471919 23/10/2017

  chiriiengminhem

  Sơ sinh

  Lâm Đồng, Việt Nam
  Tham gia:23/10/2017
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 0
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chế độ giáo viên

  CHÀO LUẬT SƯ:

  THỨ 1: CHO EM HỎI EM LÀ GIÁO VIÊN MẦM NON, HIỆN EM ĐANG KIÊM NGHIỆM BÍ THƯ CHI ĐOÀN VÀ TRƯỞNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN VẬY EM CÓ ĐƯỢC GIẢM GIỜ LÀM KHÔNG VÀ NẾU ĐƯỢC GIẢM GIỜ LÀM THÌ CÓ ĐƯỢC TÍNH THÀNH TIỀN KHÔNG, NẾU ĐƯỢC THÌ THEO CÔNG VĂN NÀO AK.

  THỨ 2: E VỪA ĐỌC ĐƯỢC TIN GIÁO VIÊN LÀM VIỆC TỪ 5 NĂM ĐƯỢC HƯỚNG THÂM NIÊN NGHỀ, E VÀO NGÀNH TỪ NĂM 2011 VÀ ĐÓNG BẢO HIỂM ĐẦY ĐỦ, NHƯNG E MỚI ĐƯỢC VÀO BIÊN CHỂ ĐƯỢC 1 NĂM THÌ LIỆU CÓ ĐƯỢC TIỀN THÂM NIÊN KHÔNG, NẾU ĐƯỢC THÌ THEO VĂN BẢN NÀO?
  MONG LUẬT SƯ TRẢ LỜI GIÙM E: EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN AK.

  (Yêu cầu bạn lần sau tham gia thảo luận phải viết bằng tiếng Việt có dấu và không sử dụng toàn bộ bằng chữ in hoa, nếu không chúng tôi sẽ xóa tất cả bài viết của bạn)

  Di chuyển đến chuyên mục phù hợp
   
  2005 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #491206   07/05/2018

  vyvy2409
  vyvy2409
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/09/2017
  Tổng số bài viết (924)
  Số điểm: 8612
  Cảm ơn: 47
  Được cảm ơn 176 lần


  1. Về giảm giờ làm:

  Theo Khoản 2.14 và Khoản 4 Điều 9 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BGDĐT năm 2017 quy định :

  Điều 9. Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể và các tổ chức khác trong nhà trường

  2.14 Giáo viên kiêm công tác bí thư đoàn, phó bí thư đoàn cấp trường được hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.

  ...

  4. Giáo viên kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân trường học được giảm 2 tiết/tuần.

  Theo Điểm d Khoản 1 Điều 2 Quyết định 13/2013/QĐ-TTg quy định:

  Điều 2. Chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, Hội là giảng viên, giáo viên và những người khác kiêm nhiệm công tác Đoàn, Hội

  1. Về thời gian làm công tác Đoàn, Hội:

  ...

  d) Đối với cấp trường có dưới 5.000 sinh viên, học sinh:

  - Bí thư Đoàn hoặc Trợ lý Thanh niên cấp trường là giảng viên, giáo viên được dành 50% thời gian theo định mức giờ chuẩn giảng dạy để làm công tác Đoàn, Hội. Những người không phải là giảng viên, giáo viên mà kiêm nhiệm Bí thư Đoàn hoặc Trợ lý Thanh niên cấp trường được dành 50% thời gian làm việc để làm công tác Đoàn, Hội;

  - Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên cấp trường là giảng viên, giáo viên được dành 40% thời gian theo định mức giờ chuẩn giảng dạy để làm công tác Đoàn, Hội. Những người không phải là giảng viên, giáo viên mà kiêm nhiệm Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên cấp trường được dành 40% thời gian làm việc để làm công tác Đoàn, Hội;

  - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên cấp trường là giảng viên, giáo viên được dành 30% thời gian theo định mức giờ chuẩn giảng dạy để làm công tác Đoàn, Hội. Những người không phải là giảng viên, giáo viên mà kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Hội Sinh viên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên cấp trường được dành 30% thời gian làm việc để làm công tác Đoàn, Hội.

  Như vậy, bạn vừa là giáo viên mầm non  vừa là bí thư chi đoàn kiêm trưởng ban thanh tra nhân dân, bạn chỉ được giảm số tiết dạy là 2 tiết/tuần và 50% thời gian định mức để chuẩn bị cho bài giảng công tác Đoàn mà không được quy đổi ra tiền.

   
  Báo quản trị |  
 • #491208   07/05/2018

  vyvy2409
  vyvy2409
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/09/2017
  Tổng số bài viết (924)
  Số điểm: 8612
  Cảm ơn: 47
  Được cảm ơn 176 lần


  Theo  Điều 1 Thông tư 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo quy định:

  Điều 1. Hướng dẫn về đối tượng và phạm vi áp dụng quy định tại Điều 1 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP

  1. Nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục công lập) được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

  ...

  3. Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cụ thể:

  a) Các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này phải được xếp vào các ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15);

  b) Các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này không nhất thiết phải xếp vào các ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục và đào tạo như quy định tại điểm a khoản này.

  Theo Điều 2 Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo quy định:

  Điều 2. Điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên

  “1. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên

  Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.”

  2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên

  a) Thời gian giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục;

  b) Thời gian hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành nghề khác được cộng dồn với thời gian quy định tại điểm a khoản này để tính hưởng phụ cấp thâm niên.

  3. Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên

  a) Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu;

  b) Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

  c) Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

  d) Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.”

  Như vậy, đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên phải là nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập được nhà nước cấp kinh phí hoạt động.Tuy nhiên, thời gian tính hưởng thâm niên không phụ thuộc vào thời gian bạn được xét vào biên chế là bao lâu mà chỉ  căn cứ vào thời điểm bạn đã vào ngành và giảng dạy được hơn 5 năm hay chưa nên trong trường hợp của bạn đã đủ điều kiện được hưởng phụ cấp thâm niên.

   
  Báo quản trị |