Chế độ được hưởng khi công ty chấm dứt hợp đồng do tái cấu trúc?

Chủ đề   RSS   
 • #545742 10/05/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 137 lần


  Chế độ được hưởng khi công ty chấm dứt hợp đồng do tái cấu trúc?

  Cho em hỏi em làm công ty được 8 năm bắt đầu từ 2012 và đã ký hợp đồng không xác định thời hạn (Thời gian làm việc 6 năm 6 tháng + thời gian công ty cho nghỉ việc không hưởng lương 1 năm 6 tháng). Bây giờ em chấm dứt hợp đồng lao động thì được hưởng những trợ cấp gì từ công ty không ạ, hoặc khi công ty chấm dứt hợp đồng do tái cấu trúc công ty thì có được hưởng trợ cấp không ạ?

   
  616 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #545752   10/05/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1294)
  Số điểm: 9959
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 189 lần


  Trường hợp anh đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng luật (Theo quy định tại Điều 37 Bộ luật Lao động 2012) thì sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động 2012:

  "Điều 48. Trợ cấp thôi việc

  1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

  2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

  3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc."

  Anh xem hướng dẫn chi tiết tại Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 6 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 5, 6, 7 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP anh nhé.

  Trường hợp công ty chấm dứt hợp đồng do tái cấu trúc công ty (Theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Bộ luật Lao động 2012) thì anh sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm theo quy định trên và Điều 49 Bộ luật Lao động 2012:

  "Điều 49. Trợ cấp mất việc làm

  1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

  2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

  3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm." 

  Anh xem hướng dẫn chi tiết tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 6 Điều 14 Nghị định 05/2015/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 5, 6, 7 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP anh nhé.

   
  Báo quản trị |