Chế độ dành cho người lao động

Chủ đề   RSS   
 • #32694 29/07/2008

  Phaxurau

  Sơ sinh

  Hà Tây, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 135
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chế độ dành cho người lao động

  Kính gửi: Các luật sư
  Nhờ các Luật sư trả lời giúp trường hợp sau:
  Khi doanh nghiệp ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với một số trường hợp có ghi rõ: Đơn vị chi trả cho cá nhân một khoản trợ cấp là XXXX đồng. Vậy trong thời hạn bao lâu người lao động sẽ được nhận khoản trợ cấp nói trên. 
  Cập nhật bởi navelvu ngày 26/02/2010 11:42:17 AM Cập nhật bởi navelvu ngày 26/02/2010 11:41:07 AM Cập nhật bởi navelvu ngày 25/02/2010 11:46:13 AM
   
  111785 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

15 Trang «<2345678>»
Thảo luận
 • #34031   02/01/2009

  phienhg
  phienhg

  Sơ sinh

  Hậu Giang, Việt Nam
  Tham gia:30/10/2008
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 25
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  HỎI VỀ TÍNH THANH TOÁN PHÉP NĂM CHO NHÂN VIÊN

  Tôi hiện đang làm cho Cty Cp, Cty tôi chưa sắp xếp cho nhân viên được nghỉ phép năm, đến cuối năm tôi làm thanh toán tiền phép năm
  (((HSL+P/cấp) x HSL)/26 x 12 )* 300%
  hay (HSL+HSPC)*540.000đ)/26*12*300%
  cách tính này đúng k? có trường hợp nhân viên nữ nghĩ thai sản, nhân viên nghỉ do ốm, con ốm, bận việc gia đình thì sao? thì tôi tính như thế nào? xin cám ơn !
   
  Báo quản trị |  
 • #34032   18/11/2008

  hanoithu66
  hanoithu66
  Top 150
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2008
  Tổng số bài viết (528)
  Số điểm: 2620
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 52 lần


  Nghỉ phép hàng năm

  Chào bạn
  Theo quy định tại Điều 9 NĐ 195/1994/CP thì những thời gian nghỉ thai sản, nghỉ do ốm đau nhưng cộng dồn không quá 3 tháng, thời gian nghỉ về việc riêng hoặc nghỉ việc không hưởng lương nếu được người sử dụng lao động đồng ý thì vẫn được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính ngày nghỉ hàng năm.

  Tôi không hiểu là tại sao bạn lại nhân với 300% là như thể nào? Để tính tiền phép hàng năm thì trước hết bạn phải tính được thời gian nghỉ hàng năm. Cụ thể như sau:

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 72.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 44.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="97" rowspan="2">

  Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 31.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 44.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="42" rowspan="2">

   

  =

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 99pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 44.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="132">

  Số ngày nghỉ tiêu chuẩn (12 ngày)

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 33.3pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 44.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="44">

  +

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 110.7pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; HEIGHT: 44.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="top" width="148">

  Số ngày nghỉ tăng thêm theo thâm niên

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 0.5in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 44.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="48" rowspan="2">

   

  x

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 1in; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; HEIGHT: 44.1pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="96" rowspan="2">

  Số tháng đã làm việc trong năm

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 243pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" valign="bottom" width="324" colspan="3">

  12

    

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 72.9pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="97" rowspan="2">

  Lương nghỉ phép hàng năm

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 45.6pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="61" rowspan="2">

   

  =

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 189pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: windowtext 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="252">

  Lương tháng theo HĐLĐ (bao gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ và phụ cấp nếu có)

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 49.5pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="66" rowspan="2">

   

  x

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 80.4pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="107" rowspan="2">

  Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương

  #ece9d8; PADDING-RIGHT: 5.4pt; BORDER-TOP: #ece9d8; PADDING-LEFT: 5.4pt; PADDING-BOTTOM: 0in; BORDER-LEFT: #ece9d8; WIDTH: 189pt; PADDING-TOP: 0in; BORDER-BOTTOM: #ece9d8; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="252">

  26 ngày

   

   
  Báo quản trị |  
 • #34033   30/12/2008

  hoangphuong1966
  hoangphuong1966

  Sơ sinh

  Sóc Trăng, Việt Nam
  Tham gia:30/12/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Phép năm cho CBCC tại cơ quan nhà nước

  Tôi là công chức làm việc tại cơ quan nhà nước.

  Tôi làm việc tại phường vào năm 1984 (hưởng lương theo định suất của phường); thời gian công tác của tôi bắt đầu là năm 1984;
  Năm 1993 tôi vào làm việc tại Sở... (cơ quan cấp tỉnh), được tuyển dụng vào ngạch công chức (trong sổ Bảo hiểm xã hội tôi nghi ngày tuyển dụng là 10/1993) và tôi đã làm việc tại cơ quan đến nay;
  (biết rằng thời gian công tác của tôi liên tục từ năm 1984 đến nay)

  Như vậy, phép năm 2008 tôi được tính như thế nào? vì 5 năm được cộng thêm 1 ngày phép, trường hợp của tôi được tôi được nghỉ bao nhiêu ngày phép trong năm 2008? căn cứ vào cơ sở pháp lý nào? cám ơn.    
   
  Báo quản trị |  
 • #30004   18/08/2008

  hahuong1810
  hahuong1810

  Sơ sinh

  Hải Phòng, Việt Nam
  Tham gia:08/08/2008
  Tổng số bài viết (3)
  Số điểm: 180
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Dự phòng trợ cấp mất việc

  Đối với dự phòng trợ cấp mất việc dành cho doanh nghiệp nước ngoài theo mức 1 năm nửa tháng lương cơ bản. Nếu năm 2007đã trích đến 31/12/2007 thì đến năm 2008 thời gian trích bắt đầu từ đâu?
   
  Báo quản trị |  
 • #30005   19/08/2008

  PhamDinhMinhUyen
  PhamDinhMinhUyen

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/08/2008
  Tổng số bài viết (19)
  Số điểm: 320
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Dự phòng trợ cấp mất việc

  Lưu ý bạn, Kế toán về phương diện thuế và Kế toán về phương diện quản trị DN là khác nhau. Theo quy định Hiện hành  (Bộ TC)mức trích lập dự phòng trợ cấp mất việc cho tất cả loại hình DN: 3% của Tổng qũy lương và được tích dồn. Việc bạn trích 1/2 tháng lương cơ bản cần coi lại theo quy định nào?.Luật lao động quy định chi trả chứ không quy định tỉ lệ trích ( 0,5 lương /12 =4.16%). Bạn có thể trích theo mức cao hơn , nhưng cơ quan thuế chỉ chấp nhận tối đa 3% của Tổng qũy lương/ năm khi duyệt chi phí hợp lý.
   
  Báo quản trị |  
 • #34159   10/12/2008

  Kitty_Ngoctam
  Kitty_Ngoctam

  Sơ sinh

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:28/11/2008
  Tổng số bài viết (12)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tai nạn lao động

  Ngày 08/10/2008, công ty tôi có tiến hành sửa chữa lối đi dành riêng cho người đi bộ liên thông giữa các xưởng. Đến chiều cùng ngày, vì chưa kịp sửa chữa xong nên công ty đã dùng vài tấm tôn đóng chung với các nẹp gỗ để ngăn không cho mọi người đi qua lối đi này. Nhưng đến giờ tan ca vẫn có một vài chị công nhân cố tình leo qua các tấm tôn này với lý do vì ngài phải vòng qua lối khác sẽ xa hơn.
  Kết qủa là chị A khi leo qua tấm tôn này thì bị trượt tay dẫn đến bị thương và phải nằm viện hơn 1 tháng.
  Khi sự việc xảy ra, ngoài chị A và những người cùng đi bộ chung thì không có ai khác nữa. Bác sĩ cũng không có mặt ở đó và ngay cả bảo vệ cũng vậy. Công ty đã cho xe chở chị A đến bệnh viện và ứng trước chi phí làm thủ tục nhập viện.
  Nay, chị A đã lành bệnh, chị quay lại công ty yêu cầu công ty giải quyết chế độ tai nạn lao động.
  Xin hỏi, trường hợp này có được xem là tai nạn lao động hay không? Vì trên thực tế thì chị A đã biết trước sẽ có tai nạn khi cố ý leo trèo như thế?
  Cập nhật bởi navelvu ngày 04/03/2010 03:51:02 PM
   
  Báo quản trị |  
 • #34160   01/12/2008

  hanoithu66
  hanoithu66
  Top 150
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2008
  Tổng số bài viết (528)
  Số điểm: 2620
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 52 lần


  Tai nạn lao động.

  Theo quy định tại điều 39 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn, người lao động được hưởng chế độ tai nạn khi có đủ các điều kiện sau:

  1. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc;

  - Tai nạn xảy ra trong lao động gắn liền với việc thực hiện công việc, nhiệm vụ được phân công;

  - Tai nạn trong thời gian ngừng việc giữa giờ do nhu cầu sinh hoạt đã được chế độ, nội quy quy định như vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh;

  - Tai nạn trong thời gian nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, trong thời gian chuẩn bị và kết thúc công việc.

  b) Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

  c) Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý;

  2. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn

   
  Báo quản trị |  
 • #34222   19/12/2008

  cncn1306
  cncn1306

  Sơ sinh

  Long An, Việt Nam
  Tham gia:24/07/2008
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tai nạn lao động

  Chết người do tai nạn lao động, doanh nghiệp trợ cấp cho người lao động theo thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH. Vậy DN có còn phải trả cho người lao động trợ cấp thôi việc nữa không ?
  xin gải đáp dùm, chân thành cảm ơn
   
  Báo quản trị |  
 • #34223   05/12/2008

  hanoithu66
  hanoithu66
  Top 150
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2008
  Tổng số bài viết (528)
  Số điểm: 2620
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 52 lần


  Tai nạn lao động

  Chào bạn,
  Theo quy định của Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn,  trường hợp  hợp đồng lao động chấm dứt khi người lao động chết, mất tích  là trường hợp được trợ cấp thôi việc.

  Do đó nếu người lao động chết do tai nạn lao động thì DN vẫn phải trả trợ cấp lao động theo quy định.

   
  Báo quản trị |  
 • #34281   12/12/2008

  yakjinvn
  yakjinvn

  Sơ sinh

  Phú Thọ, Việt Nam
  Tham gia:26/11/2008
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 90
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Chế độ hưởng BHXH của trường hợp bị TNGT trên đường đi làm về?

  Xin tư vấn cho tôi 1 số vấn đề như sau:
  1. Công nhân cty tôi bị TNGT trên đường đi làm về, đã được Sở LĐ công nhận là TNLĐ. Cty tôi đã thanh toán toàn bộ lương trong thời gian chữa trị, người gây ra tai nạn cho công nhân cty tôi đã bồi thường toàn bộ chi phí y tế, thuốc men, vậy cty tôi có phải thanh toán chi phí y tế thuốc men nữa hay không?
  2. Công nhân cty tôi có con nhỏ dưới 18tuổi, đang hưởng chế độ con thơ ( về sớm 1h), trên đường đi làm về thì bị TNGT và đã tử vong. Cty tôi đã trả lương tháng đó và trợ cấp 1 triệu đông tiền hiếu hỉ theo quy định của cty. Người gây ra tai nạn đã bồi thường 60 triệu đồng. Khi làm hồ sơ gửi ra Sở LĐ thì Sở LĐ yêu cầu cty tôi phải trả trợ cấp cho công nhân này là ít nhất 12tháng lương. Vậy có đúng không? Chế độ hưởng BHXH của trường hợp này là như thế nào?
  Tôi xin trân thành cảm ơn.
   
  Báo quản trị |  
 • #34282   11/12/2008

  btv18
  btv18

  Lớp 1

  Lạng Sơn, Việt Nam
  Tham gia:05/11/2008
  Tổng số bài viết (42)
  Số điểm: 2945
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Chào yakjinvn
  1/ Chi phí thuốc men người gây tai nạn đã thanh toán thì Công ty không cần phải thanh toán các khoản này.
  2/ Vì đây là tai nạn giao thông trên đường về nhà, nên được xem là tai nạn lao động. Người lao động có tham gia BHXH nếu chết do tai nạn lao đồng thì thân nhân sẽ được hưởng tiền tuất một lần và tuỳ vào thời gian đóng BHXH mà được nhận trợ cấp hàng tháng của BHXH.
  Nhưng về phần công ty, người sử dụng lao động vẫn có trách nhiệm bồi thường một khoản tiền ít nhất cũng bằng 12 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có). (Theo khoản 3 điều 107 của Bộ luật Lao động đã được sửa đổi bổ sung Luật số 35/2002/QH10, ngày 02/04/2002).
  Thân mến.
   
  Báo quản trị |  
 • #34283   11/12/2008

  yakjinvn
  yakjinvn

  Sơ sinh

  Phú Thọ, Việt Nam
  Tham gia:26/11/2008
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 90
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  TAI NẠN GT TRÊN ĐƯỜNG ĐI LÀM VỀ

  Cảm ơn rất nhiều về câu trả lời của bạn, tuy nhiên tôi muốn hỏi thêm về việc công ty không phải chi trả chi phí thuốc men cho công nhân tai nạn giao thông (trên đường đi làm về) khi người gây ra tai nạn đã bồi thường đầy đủ. Có điều luật nào quy định về vấn đề này không? Khi ra Sở LĐ, Sở vẫn yêu cầu cty phải thanh toán vì theo Sở LĐ, việc người gây tai nạn bồi thường là luật dân sự còn việc bồi thường của cty là căn cứ vào luật Lao động.
   
  Báo quản trị |  
 • #34284   12/12/2008

  btv18
  btv18

  Lớp 1

  Lạng Sơn, Việt Nam
  Tham gia:05/11/2008
  Tổng số bài viết (42)
  Số điểm: 2945
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Bạn hãy nhờ người nhà của người công nhân viết giấy xác nhận là chi phí y tế đã được bên gây tại nạn bồi thường đầy đủ và họ không có yêu cầu công ty hỗ trợ.
  Bạn hỏi mình quy định ở đâu thì bạn hãy hỏi họ là quy định ở đâu mà chi phí thực tế không phát sinh đối với gia đình người lao động mà lại yêu cầu công ty thanh toán nhé.
  Thân mến.
   
  Báo quản trị |  
 • #34295   04/02/2009

  LFAY
  LFAY

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:12/12/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cách tính thưởng, trợ cấp khác khi thôi việc

  Tôi xin hỏi khi người lao động có HĐLĐ không thời hạn nghỉ việc theo đúng luật, ngoài trợ cấp thôi việc người sử dụng lao động có phải trả các khoản thưởng khác (ví dụ tháng lương thứ 13, tiền trợ cấp đắt đỏ, tiền quần áo... ) không? Cách tính như thế nào? Xin cám ơn.
   
  Báo quản trị |  
 • #34296   12/12/2008

  hanoithu66
  hanoithu66
  Top 150
  Lớp 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:01/07/2008
  Tổng số bài viết (528)
  Số điểm: 2620
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 52 lần


  Chào bạn,
  Theo quy định của bộ luật lao động, trường hợp chấm dứt HĐLĐ không thời hạn thì người lao động được trả trợ cấp thôi viêc.
  Còn đối với các khoản thưởng hay trợ cấp đắt đỏ là theo quy định của từng công ty.
  Thân mến.
   
  Báo quản trị |  
 • #34297   22/01/2009

  lttcuc
  lttcuc

  Sơ sinh

  An Giang, Việt Nam
  Tham gia:22/01/2009
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  XIN NGHỈ VIỆC VÀO GIỮA NĂM, CO ĐƯỢC CHIA TIỀN THƯỞNG CUỐI NĂM HAY KHÔNG ?

      Kính thưa kuật sư,
  Kính nhờ luật sư tư vấn cho trường hợp của tôi như sau :
  Tôi có thời gian công tác tại Cty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang từ tháng 9 năm 1979 , đến tháng 7 năm 2008 vì lý do riêng tôi làm đơn xin nghỉ việc . Như vậy trong năm 2008 , tôi có thời gian công tác là 7 tháng . Tháng 12 năm 2008 , cty CP.XNK AG có kế hoạch trích thưởng từ lợi nhuận năm 2008 cho CB CNV là 30 tháng lương ( trong đó 15 tháng gởi vào sổ tiết kiệm, 15 tháng chi tiền mặt ).Sau khi thấy danh sách gởi tiết kiệm không có tên tôi, tôi đã nêu thắc mắc thì phòng nhân sự cty đưa ra quy chế nội bộ vừa ban hành , quy định những người có tên trong danh sách lương từ tháng 8 năm 2008 mới được hường chế độ này . sau đó tôi tiếp tục gởi khiếu nại đến Ban Chấp hành Công đoàn Cơ sở và Ban Tổng Giám Đốc thỉ họ vừa ra quyết định những người nghỉ việc năm 2008 hưởng 5.ooo.ooo đ ( năm triệu đông )
  Theo như tôi hiểu, tôi phải được chi trả theo mức đóng góp là 7 tháng công tác của tôi = 17, 5 tháng lương. Kính nhờ luật sư tư vấn giúp trường hợp này tôi khiếu nại là đúng hay sai ?
  Mong sớm nhận được ý kiến tư vấn của luật sư. Tôi xin chân thành cám ơn !

   
  Báo quản trị |  
 • #34298   24/01/2009

  LS_NguyenAnBinh
  LS_NguyenAnBinh
  Top 50
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/04/2008
  Tổng số bài viết (1337)
  Số điểm: 9511
  Cảm ơn: 49
  Được cảm ơn 430 lần
  Lawyer

  Pháp luật lao động không điều chỉnh quy chế thưởng của doanh nghiệp. Nếu bạn muốn nhận theo đúng yêu cầu của mình, bạn phải có văn bản (quy định, quy chế...) của công ty để chứng minh cho quyền lợi của mình.

  LS Nguyễn Bình An

  Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Bình An - Công ty luật VCA & Cộng sự

  | Website: http://www.vcalaw.com

  | Email: an@vcalaw.com

  | Tư vấn hợp đồng, đầu tư, lao động (tiếng Anh - Việt)

  | Đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

  | Tranh tụng tại tòa các vụ án kinh tế, lao động, hành chính, dâu sự

  | Dịch vụ kế toán

  | Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp miễn phí

  E1/4, khu phố 1, phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

   
  Báo quản trị |  
 • #34299   04/02/2009

  lttcuc
  lttcuc

  Sơ sinh

  An Giang, Việt Nam
  Tham gia:22/01/2009
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Kính thưa luật sư,
   Nhờ luật sư nói rõ hơn: như vậy có nghĩa là tùy vào cách chi trả của Cty, không có văn bản quy định nào của nhà nước để bênh vực cho quyền lợi của người lao động và các cơ quan chức năng ( Sở lao động ... ) không có quyền can thiệp ? Theo tôi hiểu như vậy có đúng với ý kiến tư vấn của luật sư hay không . Theo tôi biết, khi họ đã quyết định chi trả như vậy thì họ đã ra đầy đủ các quy định, quy chế để đối phó với các trường hợp khiếu nại như của tôi .
   Nhờ luật sư giải thích rõ giúp tôi.
  Xin cám ơn luật sư.

   
  Báo quản trị |  
 • #34300   04/02/2009

  thanhtralaodongkh
  thanhtralaodongkh
  Top 75
  Lớp 5

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:06/03/2008
  Tổng số bài viết (811)
  Số điểm: 6499
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 36 lần


  Chào bạn lttcuc, theo như suy nhĩ của bạn như vậy là không đúng. Theo quy định của pháp luật nói chung và Luật lao động nói riên các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, kể cả của NSDLĐ. Vấn đề bạn hỏi ngày 22/1/2009 việc trích phúc lợi để khen thưởng kịp thời cho người lao động có đóng góp nhiều cho DN là điều kiện Nhà nước quy định bắt buộc phải có, còn việc trích, khen thưởng thì theo quy chế của từng DN trong đó có sự tham gia đóng góp ý kiến của tổ chức Công đoàn DN của bạn.
   
  Báo quản trị |  
 • #34411   15/02/2009

  QUANHONG
  QUANHONG

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/12/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  CÁCH TÍNH PHÉP NĂM ( CÔNG THỨC MỘT THÁNG LÀM ĐƯỢC 15 NGÀY THÌ CÓ MỘT NGÀY PHÉP NĂM ) ĐÚNG HAY SAI?

  Họ tên: Lê Vũ Hồng Quan
  user : quanhong
  Kính nhờ quý luật sư :
  Hiện thời công ty đang dùng cách tính phép năm như sau :
  14( số ngày quy định ngày dệt may )/12*số tháng làm việc
  xin cho hỏi: có phải cứ một tháng mà công nhân làm việc được 15 ngày ( tình theo lịch ) thì tháng đó được tính cho một ngày nghỉ phép năm .ví dụ tháng 12 có 31 ngày công nhân vào ngày 16 thì tháng đó có được tính một ngày phép năm không . Tháng 02 có 28 hay 29 ngày công nhân vào ngày 15 có được một ngày phép năm không . Xin Cho tư vấn
  Email:hongquan@poonginvina.co.kr
  dđ: 0937.209.184

   
  Báo quản trị |