chế độ của giáo viên công tác ở xã ĐBKK

Chủ đề   RSS   
 • #262536 19/05/2013

  trong_quy

  Male
  Sơ sinh

  Đăk Nông, Việt Nam
  Tham gia:19/05/2013
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  chế độ của giáo viên công tác ở xã ĐBKK

  Xin được hỏi.

  Tôi là một giáo viên tiểu học về công tác tại xã Đạo Nghĩa huyện Đăk RLấp tỉnh Đăk Nông từ tháng 10 năm 2001. Tháng 6 năm 2008,  xã Đạo Nghĩa được công nhận là xã Đặc biệt khó khăn và tôi đã được hưởng các chế độ phụ cấp đối với giáo viên công tác tại xã đăc biệt khó khăn tính đến nay đã được 60 tháng. Vậy cho hỏi, Tôi có được tiếp tục hưởng các chế độ phụ cập (thu hút) của xã đặc biệt khó khăn nữa không? Xin cảm ơn

   
  2573 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #283812   29/08/2013

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4668)
  Số điểm: 32718
  Cảm ơn: 667
  Được cảm ơn 1142 lần


  Chào bạn theo quy định tại Thông tư liên tịch 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn chế độ phụ cấp thu hút thì thời gian hưởng phụ cấp thu hút là từ 3-5năm  đầu khi các đối tượng quy định tại điểm 1 mục I Thông tư này đến làm việc ở nơi được hưởng phụ cấp thu hút.

  I. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG

  1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

  a. Cán bộ, công chức (kể cả công chức dự bị), viên chức, những người đang trong thời gian tập sự, thử việc và lao động hợp đồng đã được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập.

  b. Cán bộ chuyên trách và công chức ở xã, phường, thị trấn.

  c. Những người làm việc trong các công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước, Quỹ Hỗ trợ phát triển và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, gồm:

  Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị; thành viên Ban kiểm soát;

  Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng (không kể Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng làm việc theo hợp đồng);

  Công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất, kinh doanh; viên chức chuyên môn, nghiệp vụ và nhân viên thừa hành, phục vụ làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.

  Như vậy bạn đã hưởng 60 tháng tương đương với 5 năm rồi thì không được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút nữa.

   
  Báo quản trị |