Chế độ cho người dị tật bẩm sinh

Chủ đề   RSS   
 • #492183 20/05/2018

  Quevuvanque

  Male
  Sơ sinh

  Nghệ An, Việt Nam
  Tham gia:20/05/2018
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chế độ cho người dị tật bẩm sinh

  Kon tôi năm nay 9t sinh ra đã mang tật vẹo cột sống gù vai trái vậy cho hỏi dân luận và cộng đồng mạng pháp luật là cháu có được hưởng chế độ gì ko ạ.
   
  3479 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #492466   24/05/2018

  trang_u
  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44588
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1673 lần


  Chào bạn , nếu bị khuyết tật thì phải có Giấy xác nhận khuyết tật mới được hưởng các chế độ dành cho đối tượng này.

  Theo Luật người khuyết tật 2010 thì thủ tục để được cấp giấy xác nhận như sau:

  Điều 18. Thủ tục xác định mức độ khuyết tật

  1. Khi có nhu cầu xác định mức độ khuyết tật, người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người khuyết tật cư trú.

  2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn đề nghị xác định mức độ khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm triệu tập Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, gửi thông báo về thời gian xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của họ.

  3. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật tổ chức việc xác định mức độ khuyết tật, lập hồ sơ xác định mức độ khuyết tật và ra kết luận.

  4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết và thông báo công khai kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật.

  Nếu đã có Giấy xác nhận người khuyết tật thì đựơc hưởng các quyền lợi sau:

  Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật

  1. Người khuyết tật được bảo đảm thực hiện các quyền sau đây:

  a) Tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội;

  b) Sống độc lập, hòa nhập cộng đồng;

  c) Được miễn hoặc giảm một số khoản đóng góp cho các hoạt động xã hội;

  d) Được chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề, việc làm, trợ giúp pháp lý, tiếp cận công trình công cộng, phương tiện giao thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ khác phù hợp với dạng tật và mức độ khuyết tật;

  đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

   
  Báo quản trị |