DanLuat 2015

Chế độ cho Người bị khuyết tật

Chủ đề   RSS   
 • #518688 23/05/2019

  Chế độ cho Người bị khuyết tật

  Nhờ luật Sư cho em hỏi về 2 vấn đề sau:

  Câu hỏi 1. Đối với một người bị mất (một bàn tay phải và một mắt phải) có được xếp vào diện người khuyết tật và được trợ cấp hàng tháng không? Nếu được xếp vào diện khuyết tật thì hồ sơ pháp lý để hưởng chế độ bao gồm những thủ tục gì?

  Câu hỏi 2: Người bị tâm thần thì cần phải làm những thủ tục gì để hưởng chế độ người khuyết tật?

   

   

   
  130 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #518912   26/05/2019

  Tinh1445
  Tinh1445
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2019
  Tổng số bài viết (153)
  Số điểm: 2160
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 34 lần


  Tư vấn câu hỏi 1.

  Căn cứ khoản 1 Điều Luật người khuyết tật 2010 quy định:

  “Điều 2. Giải thích từ ngữ

  Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

  1. Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn.”

  Sau khi xác định thuộc người khuyết tật theo quy định trên thì cần tiến hành xác nhận khuyết tật theo để có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định tại Điều 19 Luật người khuyết tật 2010:

  Điều 19. Giấy xác nhận khuyết tật

  1. Giấy xác nhận khuyết tật có các nội dung cơ bản sau đây:

  a) Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, giới tính của người khuyết tật;

  b) Địa chỉ nơi cư trú của người khuyết tật;

  c) Dạng khuyết tật;

  d) Mức độ khuyết tật.

  2. Giấy xác nhận khuyết tật có hiệu lực kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký.”

  Từ đó sẽ có căn cứ để hưởng bảo trợ xã hội.

  Căn cứ Điều 44 Luật người khuyết tật 2010:

  Điều 44. Trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng

  1. Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm:

  a) Người khuyết tật đặc biệt nặng, trừ trường hợp quy định tại Điều 45 của Luật này;

  b) Người khuyết tật nặng.

  2. Đối tượng được hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng bao gồm:

  a) Gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng đang trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc người đó;

  b) Người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng;

  c) Người khuyết tật quy định tại khoản 1 Điều này đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

  3. Người khuyết tật quy định tại khoản 1 Điều này là trẻ em, người cao tuổi được hưởng mức trợ cấp cao hơn đối tượng khác cùng mức độ khuyết tật.

  4. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với từng loại đối tượng theo quy định tại Điều này do Chính phủ quy định.

  Hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng được hướng dẫn bởi Điều 20 và Điều 21 Nghị định 28/2012/NĐ-CP

  Tư vấn câu hỏi 2. 

  Căn cứ Điều 3 Luật người khuyết tật 2010:

  Điều 3. Dạng tật và mức độ khuyết tật

  1. Dạng tật bao gồm:

  a) Khuyết tật vận động;

  b) Khuyết tật nghe, nói;

  c) Khuyết tật nhìn;

  d) Khuyết tật thần kinh, tâm thần;

  đ) Khuyết tật trí tuệ;

  e) Khuyết tật khác.”

  Theo Điều 2 Nghị định 28/2012/NĐ-CP thì “Khuyết tật thần kinh, tâm thần là tình trạng rối loạn tri giác, trí nhớ, cảm xúc, kiểm soát hành vi, suy nghĩ và có biểu hiện với những lời nói, hành động bất thường.” 

  Như vậy, người bị thần kinh cũng sẽ được hưởng những chính sách như đối với người khuyết tật, do đó bạn cần hoàn tất Hồ sơ, thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng được hướng dẫn bởi Điều 20 và Điều 21 Nghị định 28/2012/NĐ-CP để đảm bảo quyền lợi cho cháu.

   
  Báo quản trị |