Chế độ chính sách theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015

Chủ đề   RSS   
 • #379134 15/04/2015

  Chế độ chính sách theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015

  Ba Nguyễn Thi A, sinh ngày 08/3/1962 hiện  nay làm Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ chuyên trách của huyện.

  - Theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ_CP ngày 09/3/2015 thì điều kiện để nghỉ , có hai điều kiện:

  + Thứ nhất: Là cán bộ.

  + Thứ hai: Không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm.

  Đối với Trường hợp của bà Nguyễn Thị A.

  - Bà nguyễn Thị  A, được bầu cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2011 - 2016, vì vậy bà A được coi là cán bộ.

  - Đối với tuổi

  + Đới với tuổi tái cử Theo Chỉ thị số "Các đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy nói chung phải  đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 1 nhiệm kỳ. Những đồng chí được giới thiệu tái cử nói chung phải đủ tuổi công tác trọn 1 nhiệm kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên. Trích Chỉ thị 36

  + Đối với Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 quy điịnh chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan Đảng Cộng Sản Việt Nam, Nhà nước, Tổ chức chính trị - xã hội.

  + HIện nay trong các văn bản quy định về tuổi tái cử của Hội chữ thập đỏ chưa có văn bản nào quy điịnh về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm của Hội cả.

  Vậy bà Nguyễn Thị A có thuộc đối tượng để nghỉ theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015  của Chính Phủ không?

   
  3195 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận