Chế độ chính sách dành cho cảnh sát biển Việt Nam

Chủ đề   RSS   
 • #441610 15/11/2016

  trang_u
  Top 25
  Female
  Đại học

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/11/2015
  Tổng số bài viết (2972)
  Số điểm: 44588
  Cảm ơn: 1413
  Được cảm ơn 1672 lần


  Chế độ chính sách dành cho cảnh sát biển Việt Nam

  Dự thảo Luật cảnh sát biển Việt Nam vừa được công bố hôm qua, theo đó, sẽ thay thế Pháp lệnh lực lượng cảnh sát biển Việt Nam vào năm 2018 tới đây.

  Theo đó, để được tuyển dụng vào cảnh sát biển Việt Nam bạn phải là công dân Việt Nam, là sinh viên tốt nghiệp các Học viện, Nhà trường và cán bộ, công chức, viên chức có ngành, nghề phù hợp.

  Khi đã đựơc tuyển dụng, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam đựơc ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật và kiến thức cần thiết khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đồng thời, được khuyến khích để phát triển tài năng phục vụ lâu dài trong lực lượng này.

  Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm, nâng lương, hạ bậc lương, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, chế độ, phục vụ, thôi phụ vụ, chế độ chính sách, quyền lợi và các quy định khác đối với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam được thực hiện theo Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, Luật nghĩa vụ quân sự và văn bản khác có liên quan.

  Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển Việt Nam được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi về công tác lâu năm ở biên giới, hải quan, phụ cấp đi biển, phụ cấp trách nhiệm theo nghề, phụ cấp đặc thù và các chế độ, chính sách ưu đãi khác theo quy định pháp luật.

  Nếu thực hiện nhiệm vụ do ốm đau, tai nạn mà chết hoặc bị thương thì được xem xét, xác nhận là liệt sĩ, thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh theo quy định pháp luật.

  Luật Cảnh sát biển Việt Nam cũng quy định ngày 28/8 hàng năm là ngày truyền thống cảnh sát biển Việt Nam.

  Xem chi tiết tại Dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại file đính kèm.

   
  6896 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận