Chế độ bồi dưỡng cho giáo viên thể dục ở các trường THCS được pháp luật quy định cụ thể như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #280418 10/08/2013

  phamminhtuan78

  Male
  Sơ sinh

  Phú Thọ, Việt Nam
  Tham gia:07/04/2011
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 180
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 3 lần


  Chế độ bồi dưỡng cho giáo viên thể dục ở các trường THCS được pháp luật quy định cụ thể như thế nào?

  -Giáo viên TD tại các Tường THCS được hưởng chế độ phụ cấp trang phục và phụ cấp tiền dạy ngoài trời như thế nào? vấn đề này hiện là băn khoăn của không ít các thầy cố là giáo viên TD tại các trường THCS. Theo tôi được biết thì ở trường THCS Sơn Thủy -  Thanh Thủy - Phú Thọ năm học 2012 - 2013 các giờ TD được trả 5000vnđ trên 1 tiết dạy ngoài trời và không có phụ cấp trang phục. mà theo  QUYẾT ĐỊNH  Số:51/2012/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16tháng 11 năm 2012 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG VÀ CHẾ ĐỘ TRANG PHỤC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN THỂ DỤC THỂ THAO ...thì chế độ mà trường THCS noi trên chả không đúng.

  -Vậy nhà nước còn ra  QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BỒI DƯỠNG VÀ CHẾ ĐỘ TRANG PHỤC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN THỂ DỤC THỂ THAO. để làm gì cho phí bút mục và công sức của nhà nước. và các giáo viên TD của các trường THCS muốn biết chi tiết cụ thể về chế độ phụ cấp trang phục của mình thì phải làm thế nào??????????????

   
  12369 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #280444   10/08/2013

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14563)
  Số điểm: 100845
  Cảm ơn: 3323
  Được cảm ơn 5155 lần
  SMod

  Chào thầy giáo. Thầy đã biết quy định pháp luật về vấn đề này rồi, như vậy thầy cùng có thể biết được rằng trường THCS Sơn Thủy đã làm chưa đúng.

  Như vậy vấn đề ở đây là các thầy cô cần yêu cầu/đề nghị trường làm cho đúng, thầy không nên trách "nhà nước còn ra  QUY ĐỊNH ... để làm gì". Nếu trường không giải quyết thì yêu cầu lên huyện, huyện không giải quyết thì lên tỉnh.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #315259   24/03/2014

  letuyen626
  letuyen626

  Sơ sinh

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:14/03/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 5
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Xin chào Luật Sư!

  Tôi là một giáo viên tại một trường THCS

  Về vấn đề này tôi cũng muốn hỏi: Ngày 16 tháng 11 năm 2012 thủ tướng đã ra quyết định 51 về chế độ trang phục và chế độ bồi dưỡng cho giáo viên thể dục thể thao. Nhưng đến nay tôi vẫn chưa được chi trả chế độ trên theo quyết định 51. 

  Đầu năm 2014 Sở tài chính của tỉnh có gởi cho Huyện một công văn và huyện gởi về trường tôi. Nội dung là có cấp kinh phí bổ sung để chi trả cho chế độ này là hơn 400 triệu, nhưng lại kèm theo một câu là: Hiện này sở tài chính chưa nhận được hướng dẩn của bộ tài chính nên chưa thực hiện được quyết định 51 của Thủ tướng. Nhưng Sở giáo dục và đào tạo của tỉnh đầu năm 2013 đã ra công văn hướng dẩn các đơn vị thực hiện quyết định 51 rối, và hiện tại trong cùng một huyện trường THPT đã được chi trả nhưng trường THCS thi chưa được mặc dù quyết định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Bên cạnh đó một số huyện trong tỉnh đã thực hiện quyết định này rồi.

  Tại sao Bộ tài chính và Bộ Giáo dục lại có 2 công văn hướng dẩn thi hành trái ngược nhau trong cùng một vấn đề? Vậy xin hỏi Luật sư tôi có quyền đến sở tài chính khiếu nại về không?

  Mong nhận được hồi âm sớm. Xin chân thành cám ơn Luật Sư

   
  Báo quản trị |  
 • #315952   29/03/2014

  luuxuanngoc
  luuxuanngoc

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/03/2014
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  BỘ TÀI CHÍNH
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
  ---------------

  Số: 683/BTC-HCSN
  V/v chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao

  Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2013

   

  Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Thực hiện Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

  1. Theo quy định tại Điều 19 Luật Giá số 11/2012/QH13 có hiệu lực từ 01/01/2013 thì sản phẩm trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao không thuộc danh mục sản phẩm, dịch vụ Nhà nước định giá.

  Việc mua sắm trang phục ngành (gồm cả mua sắm vật liệu và công may) thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu và Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

  Như vậy, Bộ Tài chính đã thực hiện hướng dẫn theo quy định tại Điều 6, Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

  2. Tại Khoản 3, Điều 4, Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có quy định: "Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mẫu mã, chủng loại, chất lượng trang phục thể thao để thực hiện thống nhất ở các cơ sở giáo dục".

  Để tránh vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và đảm bảo tính thống nhất trong các văn bản hướng dẫn của Liên Bộ, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp nội dung hướng dẫn các cơ sở giáo dục về mua sắm trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân (gửi kèm).

  Bộ Tài chính rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Quý Bộ.

   

   

  Nơinhận:
  -Nhưtrên;
  -VPCP(đểbáocáo);
  -VụNSNN;
  - Lưu: VT, Vụ HCSN.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Nguyễn Thị Minh

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #315954   29/03/2014

  luuxuanngoc
  luuxuanngoc

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/03/2014
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Tôi cũng là giáo viên dạy Thể dục ở huyện Hạ Hòa, vừa rồi tôi có gửi câu hỏi tới văn phòng chính phủ về việc ở huyện không thực hiện theo chế độ mới. Chính phủ đã có công văn hỏi phòng giáo dục. yên tâm sắp tới việc bày sẽ được thực hiện nghiêm túc.

   
  Báo quản trị |