Chế độ báo cáo của Doanh nghiệp về lao động

Chủ đề   RSS   
 • #529687 30/09/2019

  minhhung456
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (104)
  Số điểm: 2869
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 38 lần


  Chế độ báo cáo của Doanh nghiệp về lao động

  Chế độ báo cáo mà doanh nghiệp phải thực hiện trong lĩnh vực lao động như thế nào?

   
  1598 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhhung456 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/10/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #529707   30/09/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1025)
  Số điểm: 6925
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 151 lần


  1) Báo cáo tình hình sử dụng lao động

  Định kỳ 06 tháng và hằng năm, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tình hình thay đổi về lao động (Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH) đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đối với các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp) nơi mình đặt trụ sở.

  Báo cáo 06 tháng đầu năm: Nộp trước ngày 25 tháng 05

  Báo cáo cuối năm:  Nộp trước ngày 25 tháng 11 của năm đó.

  Căn cứ pháp lý:

  -  Nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm  (Khoản 2, Điều 8)

  - Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 03/2014/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về việc làm do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành  (Khoản 2, Điều 6 )

  2) Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước 

  Trước ngày 15 tháng 01 hằng năm, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi Báo cáo về tình hình tham gia bảo hiểm thất nghiệp của năm trước (Mẫu số 33 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH) về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

  Căn cứ pháp lý: Điều 32 Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

  3) Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động

  Doanh nghiệp phải thu thập, lưu trữ thông tin về tình hình tai nạn lao động xảy ra tại cơ sở của mình và lập Sổ thống kê tai nạn lao động theo từng năm (Mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 08/2016/TT-BLĐTBXH).

  Từ việc thống kê này, định kỳ 06 tháng và hàng năm, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động (Mẫu Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP) đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; với thời hạn cụ thể  như sau:

  - Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm: Gửi trước ngày 05 tháng 07 của năm báo cáo.

  - Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động cả năm: Gửi trước ngày 10 tháng 01 của năm liền sau năm báo cáo.

   Căn cứ pháp lý: Điều 36 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

  4) Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động

  Định kỳ hàng năm, doanh nghiệp phải gửi Báo cáo về công tác an toàn, vệ sinh lao động (Mẫu Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH) về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Y tế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; Báo cáo này phải được gửi trước ngày 10 tháng 01 của năm sau.

  Căn cứ pháp lý:  Điều 10 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH Quy định nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

  5) Báo cáo y tế lao động

  Định kỳ 06 tháng và hàng năm, doanh nghiệp phải báo cáo về việc quản lý sức khỏe người lao động thuộc trách nhiệm quản lý của mình thông qua Báo cáo y tế lao động (Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư 19/2016/TT-BYT) cho cơ quan quản lý nhà nước về y tế có thẩm quyền biết. Báo cáo phải gửi trước ngày 05 tháng 07 đối với số liệu 06 tháng và trước ngày 10 tháng 01 năm liền sau đối với số liệu cả năm

  Căn cứ pháp lý: Điều 27 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn linhtrang123456 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/10/2019)
 • #529715   30/09/2019

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 50
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 135 lần


  Cho mình hỏi đối với công ty nằm trong khu công nghiệp thì chế độ báo cáo vẫn thực hiện như trên; tuy nhiên khác ở chỗ cơ quan tiếp nhận báo cáo sẽ là Ban quản lý các khu công nghiệp đúng không? Hay mình vẫn phải thực hiện gửi đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý về lao động tại địa phương?

   

   
  Báo quản trị |