Cháu học luật kinh tế năm đầu, thầy có cho câu hỏi để ôn tập mà cháu không biết trả lời, giúp cháu với ạ :(

Chủ đề   RSS   
 • #317941 12/04/2014

  lellylun

  Sơ sinh

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:18/03/2014
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 50
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cháu học luật kinh tế năm đầu, thầy có cho câu hỏi để ôn tập mà cháu không biết trả lời, giúp cháu với ạ :(

  PHẦN 2
  1. Những yếu tố tác động đên sự ra đời sớm của các nhà nước chiếm hữu nô lệ phương Đông?
  2. Trình bày tổ chức bộ máy nhà nước của Ai Cập cổ đại?
  3. Trình bày tổ chức bộ máy nhà nước của Lưỡng Hà cổ đại?
  4. Trình bày tổ chức bộ máy nhà nước của Ấn Độ cổ đại?
  5. Trình bày những nội dung chính của bộ luật Hammurabi?
  6. Trình bày những nội dung chính của bộ luật Ma Nu?
  7. Phân tích những đặc điểm chung trong tổ chức bộ máy nhà nước của các quốc gia phương Đông thời kỳ chiếm hữu nô lệ?
  8. Phân tích những đặc điểm chung của pháp luật chiếm hữu nô lệ phương Đông?
  9. Trình bày tổ chức bộ máy nhà nước của thành bang Aten?
  10. Hãy nêu những điểm chung trong tổ chức bộ máy nhà nước của thành bang Xpác và nhà nước La Mã cổ đại.
  11. Phân tích những nội dung chính của pháp luật Hy Lạp cổ đại?
  12. Nêu những nội dung chính của pháp luật La Mã cổ đại?
  13. Trình bày những nội dung chính của luật dân sự La Mã?
  14. Tại sao nói luật dân sự La Mã đã phát triển hoàn thiện và vì thế nó mang tính kinh điển?
  15. Hãy phân tích nguyên nhân dẫn đến sự hình thành chính thể cộng hòa của các nhà nước chiếm hữu nô lệ phương Tây.
  16. Phân tích những đặc điểm chung của pháp luật thời kỳ chiếm hữu nô lệ?

  PHẦN 3

  1. Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của nhà nước phong kiến Trung Hoa?
  2. Trình bày khái quát tổ chức bộ máy nhà nước phong kiến Trung Hoa?
  3. Phân tích những nội dung chính của pháp luật phong kiến Trung Hoa?
  4. Nêu các giai đoạn phát triển của nhà nước phong kiến Nhật Bản?
  5. Trình bày tổ chức bộ máy nhà nước Nhật Bản thời kỳ chính quyền kép?
  6. Phân tích sự ảnh hưởng pháp luật phong kiến Trung Hoa của pháp luật phong kiến Nhật Bản?
  7. Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của nhà nước phong kiến Phrăng?
  8. Trình bày tổ chức bộ máy nhà nước phong kiến Phrăng giai đoạn từ thế kỷ V đến thế kỷ X?
  9. Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi về tổ chức bộ máy nhà nước ở các nước phong kiến Tây âu giai đoạn từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIV?
  10. Phân tích những nguyên nhân dẫn đến sự hình thành chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền ở các nước phong kiến Tây âu?
  11. Phân tích đặc điểm đặc trưng của pháp luật phong kiến Tây âu?
  12. So sánh tổ chức bộ máy nhà nước phong kiến phương Đông với tổ chức bộ máy nhà nước phong kiến phương Tây?

   

   
  6361 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận