Chào luật sư, tôi muốn hỏi về đối tượng tham gia bảo hiểm theo Luật BHXH 2014

Chủ đề   RSS   
 • #420210 31/03/2016

  Chào luật sư, tôi muốn hỏi về đối tượng tham gia bảo hiểm theo Luật BHXH 2014

  Tại khoản 3, điều 2 Luật BHXH năm 2014 quy định

  3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

  Cho tôi hỏi nếu theo quy định như trên thì đối tượng là người sử dụng lao động nêu trên là đối tượng phải tham gia bhxh bắt buộc cho bản thân mình hay thuộc đối tượng phải tham gia bhxh cho người lao động mà mình sử dụng?

  Rất mong sự hỗ trợ của Luật sư! tôi xin chân thành cảm ơn.

   

   

   
  1696 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận