Chấm dứt hợp đồng thử việc có được trợ cấp?

Chủ đề   RSS   
 • #514305 26/02/2019

  thiepoanh

  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2018
  Tổng số bài viết (36)
  Số điểm: 930
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 16 lần


  Chấm dứt hợp đồng thử việc có được trợ cấp?

  Tôi ký hợp đồng với công ty ngày 12/11/2018, hết hạn ngày 11/12/2018. Ngày 14/12 tôi lên văn phòng công ty xin nghỉ việc. Kế toán công ty cho biết, theo điều khoản hợp đồng tôi phải báo nghỉ trước 1 tháng để văn phòng chuẩn bị, nên hiện tôi nghỉ việc sẽ không có lương, phụ cấp (hợp đồng của tôi là hợp đồng thử việc, đã hết hạn trước đó 3 ngày). Tôi xin hỏi, công ty giải quyết như vậy có đúng không?

   
  942 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #514328   26/02/2019

  sunshine19
  sunshine19
  Top 100
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (614)
  Số điểm: 4350
  Cảm ơn: 210
  Được cảm ơn 129 lần


  Điều 26, 27, 28, 29 của Bộ luật Lao động năm 2012 quy định:

  “Điều 26. Thử việc

  1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

  Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h, Khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này.

  2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.

  Điều 27. Thời gian thử việc

  Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

  1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

  2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;

  3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

  Điều 28. Tiền lương trong thời gian thử việc

  Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

  Điều 29. Kết thúc thời gian thử việc

  1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

  2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận”.

  Điều 7 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định:

  “1. Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 27 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.

  2. Khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại Khoản 3, Điều 27 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động”.

  Điều 48 Bộ luật lao động 2012 quy định như sau:

  “1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

  2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật BHXH và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

  3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc”.

  Do bạn trình bày chưa rõ không được thanh toán trợ cấp ở đây là thanh toán tiền lương thử việc hay trợ cấp chấm dứt hợp đồng thử việc.

  Nếu bạn và công ty có hợp đồng thử việc theo Khoản 1, Điều 26 của Bộ luật Lao động thì hết thời gian thử việc giải quyết theo hợp đồng đã ký.

  Còn trợ cấp do chấm dứt hợp đồng thử việc thì không có quy định trong pháp luật lao động.

   
  Báo quản trị |  
 • #515418   17/03/2019

  Theo quy định tại Bộ luật lao động 2012 thì nếu là hợp đồng thử việc thì quy định cho phép các bên có thể chấm dứt hợp đồng bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Do đó việc công ty bạn yêu cầu báo trước 01 tháng như vậy là không có sở và việc công ty không trả tiền lương cho thời gian thử việc như vậy là chưa đúng.

   
  Báo quản trị |  
 • #521846   27/06/2019

  Theo quy định tại Điều 29 Bộ luật lao động 2012 quy định về việc kết thúc thời gian thử việc: 

  1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

  2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.”

  Nếu chấm dứt hợp đồng thử việc thì có thể chấm dứt bất cứ lúc nào mà không cần báo trước và không phải bồi thường. Trường hợp của bạn đã hết thời gian thử việc rồi nên nghỉ cũng không cần báo cho người sử dụng lao động. Nên việc công ty yêu cầu phải báo trước 1 tháng và công ty không trả tiền lương cho thời gian thử việc là chưa đúng.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thuytien317 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/06/2019)