Chấm dứt hợp đồng

Chủ đề   RSS   
 • #513853 18/02/2019

  Chấm dứt hợp đồng

  Cho em hỏi: hợp đồng đang thi công, bên B đề nghị chấm dứt do bên B không còn thực hiện loại hình kinh doanh đó khi đắng ký lại Giấy chứng nhận kinh doanh. Trường hợp này Bên A nên thực hiện như thế nào? có được phạt hợp đồng ko. Cái này không dc xem là bất khả kháng phảo không ạ (B có văn bản đê fnghij chấm dứt)

   
  3210 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #516275   31/03/2019

  TruongMinhToan
  TruongMinhToan
  Top 150
  Male
  Lớp 7

  Bình Dương, Việt Nam
  Tham gia:05/01/2016
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 9874
  Cảm ơn: 170
  Được cảm ơn 188 lần


  Về vấn đề này, mình xin trình bày quan điểm cá nhân như sau:

  1/ Tại thời điểm ký hợp đồng, công ty B hoàn toàn có đủ điều kiện thực hiện hợp đồng thi công, và trong Hồ sơ đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vẫn đang hoạt động loại hình kinh doanh đó.

  Do đó hợp đồng giữa A và B hoàn toàn hợp pháp, có hiệu lực và quyền lợi các bên được pháp luật bảo vệ theo thỏa thuận trong hợp đồng.

  Việc công ty B thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh sau hợp đồng được ký kết hoàn toàn không ảnh hưởng đến nghĩa vụ thực hiện hợp đồng này của bên B.

  Bên A có quyền buộc bên B tiếp tục thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng, hoặc buộc bồi thường thiệt hại do hành vi chấm dứt hợp đồng của bên B gây ra (trừ khi trong hợp đồng có quy định các trường hợp được đơn phương chấm dứt hợp đồng).

  2/  Căn cứ vào khoản 1 Điều 156 Bộ Luật Dân sự 2015, bất khả kháng được định nghĩa:

  “- Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

  - Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền, nghĩa vụ dân sự không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ dân sự của mình;

  Trường hợp này hoàn toàn không được xem là trường hợp bất khả kháng, vì công ty B chủ động đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh, chứ không phải do hoàn cảnh/sự kiện ngẫu nhiên nào làm cho công ty B không lường trước được việc đăng ký thay đổi này.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #533739   28/11/2019

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1177)
  Số điểm: 7700
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 161 lần


  Nghĩa vụ của bên B sẽ không thay đổi khi thay đổi ngành nghề kinh doanh bạn nhé. Trong trường hợp bên B không hoàn thành các nghĩa vụ phải thực hiện theo hợp đồng đã ký kết thì bên A có quyền bồi thường hoặc phạt vi phạm (nếu như trong hợp đồng có thỏa thuận việc phạt vị phạm).

   
  Báo quản trị |  
 • #533922   29/11/2019

  lananh8998
  lananh8998
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/11/2019
  Tổng số bài viết (512)
  Số điểm: 3375
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 71 lần


  Việc bên B đăng ký lại Giấy chứng nhận kinh doanh, thay đổi ngành nghề kinh doanh không thể làm mất nghĩa vụ của bên B đối với những hợp đồng đã ký kết. Bên B có gửi văn bản đề nghị chấm dứt hợp đồng thì bên A có thể yêu cầu bên B phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình theo hợp đồng hoặc bồi thường hợp đồng theo điều khoản trong hợp đồng hoặc theo quy định pháp luật về hợp đồng. Nếu bên B không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo hợp đồng, không thỏa thuận về việc bồi thường hợp đồng thì bên A có thể khởi kiện bên B ra Tòa án.

   
  Báo quản trị |  
 • #534049   30/11/2019

  Bạn cứ làm theo hợp đồng. Bên B nói rằng muốn chấm dứt hợp đồng do thay đổi ngành nghề kinh doanh chỉ là cái cớ thôi. Nếu không thực hiện hợp đồng thì phải bồi thường thiệt hại. Còn trường hợp phạt hợp đồng thì phải phụ thuộc vào hợp đồng có quy định phạt hay không thì mới được phạt.

   
  Báo quản trị |  
 • #534090   30/11/2019

  Theo mình, nếu bên B không còn thực hiện loại hình kinh doanh đó với lý do khách quan là B không còn đủ điều kiện để kinh doanh loại hình đó mà không do lỗi của B, mặc dù B đã dùng mọi biện pháp nhưng không khắc phục được, trong trường hợp này sẽ thuộc vào trường hợp bất khả kháng nên B không phải bồi thường hợp đồng.

   
  Báo quản trị |  
 • #559573   30/09/2020

  danluan123
  danluan123
  Top 200
  Male
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (416)
  Số điểm: 2725
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 13 lần


  Ngiyên tắc xác định bất khả kháng là không thể lường trước được, tuy nhiên quay lại trường hợp trên hoàn toàn không được xem là trường hợp bất khả kháng, vì công ty B chủ động đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh, chứ không phải do hoàn cảnh/sự kiện ngẫu nhiên nào làm cho công ty B không lường trước.

   
  Báo quản trị |