Chậm đóng kinh phí công đoàn

Chủ đề   RSS   
 • #542878 31/03/2020

  Chậm đóng kinh phí công đoàn

  Mình có vướng mắc về việc trong tháng công ty mình có bận một số việc nên chậm đóng kinh phí công đoàn. vậy không biết sẽ bị phạt là bao nhiêu theo quy định hiện nay?

   
  279 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #542909   31/03/2020

  Tinh1445
  Tinh1445
  Top 150
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2019
  Tổng số bài viết (505)
  Số điểm: 8981
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 162 lần


  Giải đáp: Chậm đóng kinh phí công đoàn

  Minhthuphl viết:

  Mình có vướng mắc về việc trong tháng công ty mình có bận một số việc nên chậm đóng kinh phí công đoàn. vậy không biết sẽ bị phạt là bao nhiêu theo quy định hiện nay?

  Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 17 Điều 1 của Nghị định 88/2015/ND-CP  sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính tương ứng với từng hành vi như sau:
   
  "Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
   
  1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:
   
  “Điều 3. Quy định về phạt tiền đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
   
  1. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV của Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 4, các khoản 2, 4 và 6 Điều 9, Khoản 7 và Khoản 8 Điều 17, Khoản 4 Điều 28 và các điều từ Điều 29 đến Điều 34 của Nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
  ...
  17. Sửa đổi, bổ sung Điều 24 như sau:
   
  “Điều 24. Vi phạm quy định về đảm bảo thực hiện quyền công đoàn
  ...
  Điều 24c. Vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn
   
  1. Phạt tiền với mức từ 12% đến dưới 15% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:
   
  a) Chậm đóng kinh phí công đoàn;
   
  b) Đóng kinh phí công đoàn không đúng mức quy định;
   
  c) Đóng kinh phí công đoàn không đủ số người thuộc đối tượng phải đóng."

  Như vậy, đối với hành vi chậm đóng kinh phí công đoàn thì doanh nghiệp sẽ phải chịu mức phạt theo quy định là phạt tiền với mức từ 24% đến dưới 30% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 150.000.000 đồng.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #542919   31/03/2020

  chaugiang9897
  chaugiang9897
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (370)
  Số điểm: 2415
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 49 lần


  Căn cứ theo quy định tại Nghị định 88/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì trường hợp chậm đóng kinh phí công đoàn sẽ bị phạt tiền từ 12% đến dưới 15% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau:

  - Chậm đóng kinh phí công đoàn.

  - Đóng kinh phí công đoàn không đúng mức quy định.

  - Đóng người sử dụng lao động không đủ số người thuộc đối tượng phải đóng.

  Trường hợp người sử dụng lao động không đóng kinh phí công đoàn cho toàn bộ người lao động thuộc đối tượng phải đóng thì phạt tiền từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng.

  Theo đó, biện pháp khắc phục hậu quả sẽ được áp dụng trong trường hợp người sử dụng lao động chậm nộp kinh phí công đoàn đó là chậm nhất 30 ngày kể từ ngày có quyết định xử phạt, người sử dụng lao động phải nộp toàn bộ số tiền chậm đóng, đóng chưa đủ hoặc chưa đóng và tiền lãi theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.

   
  Báo quản trị |