Chào luật sư! Xin luật sư tư vấn giúp tình huống ở địa phương tôi như ...

Chủ đề   RSS   
 • #377343 03/04/2015

  Chào luật sư! Xin luật sư tư vấn giúp tình huống ở địa phương tôi như ...

  Chào luật sư!

   Xin luật sư tư vấn giúp tình huống ở địa phương tôi như sau:

  Ở địa phương tôi đang tổ chức triển khai làm đường giao thông nông thôn. Trong đó, giao cho xã làm chủ đầu tư. Trong đó: dự  toán công trình được phê duyệt với tổng mức đầu tư là1.961.325.646 đồng. Trong đó chi phí xây lắp 1.950.449.552 triệu đồng, (đã tính thuế VAT 10% là 122.453.574 đồng). Đây là công trình do nhân dân trong xã tự làm (một bản trong xã). Cơ cấu đầu tư: nhà nước hỗ trợ 60% tổng mức đầu tư, còn lại nhân dân đóng góp (bằng công lao động) là 40%. Xin luật sư tư vấn giúp vậy đơn vị thi công (do bản trong xã tự thực hiện) có phải đóng góp thuế GTGT và thuế TNDN không và nếu đóng thì phải đóng như thế nào không a.

  Rất mong sớm nhận được sự phản hồi của luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn!

   
  2613 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận