Câu hỏi về thuế GTGT, TNDN

Chủ đề   RSS   
 • #112374 22/06/2011

  lethuhuyen2611

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/06/2011
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Câu hỏi về thuế GTGT, TNDN

  Tôi có 2 câu hỏi như sau:

  1.       Cty tôi thỉnh thoảng có xuất mẫu không thu tiền cho khách hàng, có xuất Hoá Đơn GTGT phần thuế suất gạch chéo không ghi theo như hướng dẫn (xem bên dưới)

  Tại điểm 2.4a, Mục IV, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quản cáo, hàng mẫu: “Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về xúc tiến thương mại) thì phải lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất thuế GTGT không ghi, gạch chéo.”

  Theo như phần chữ màu đỏ, công ty có phải đăng ký hàng mẫu này với Bộ thương mại hay xúc tiến thương mại hay không? Tôi chỉ lo lắng rằng, khi xuất hoá đơn không có thuế suất, rồi khi cơ quan thuế xuống quyết toán lại nói vì chưa đăng ký với cơ quan xúc tiến thương mại nên không đủ điều kiện…

  Trong trường hợp không cần phải đăng ký, tôi nên tham khảo thôg tư hay công văn nào ?

  2.       Trong quá trình quyết toán thuế, Cty tôi bị loại trừ vài khoản chi phí của công ty vì trong những tháng đầu năm có hạch toán chi phí của những hoá đơn năm trước. Chúng tôi không đồng ý vì theo Căn cứ quy định tại điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính, thì: Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ còn sót hoá đơn hoặc chứng từ nộp thuế chưa kê khai, khấu trừ thì được kê khai, khấu trừ bổ sung; thời gian để kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa là 6 (sáu) tháng, kể từ tháng phát sinh hoá đơn, chứng từ bỏ sót.


  Nhưng thuế nói đấy là chỉ cho phần thuế mà thôi, còn chi phí thì bị loại vì không tuân theo chuẩn mực kế toán là chi phí phải hạch toán đầy đủ, đúng thời điểm của Hoá Đơn


         Xin cho hỏi, cơ quan thuế làm như vậy đúng hay sai? Va chúng tôi nên tham khảo thông tư nào vì có những khoản chi phí nhiều khi nhân viên đi công tác cuối năm, thì qua năm mới đem chứng từ về…

   
  9814 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #112382   22/06/2011

  BCTCtax
  BCTCtax
  Top 100
  Lớp 5

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/04/2011
  Tổng số bài viết (622)
  Số điểm: 6123
  Cảm ơn: 385
  Được cảm ơn 282 lần      Tại mục 3 chương II Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại có quy định về trình tự, thủ tục đăng ký khuyến mại:

   

  Mục 3:TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI 

  Điều 15. Thông báo về việc tổ chức thực hiện khuyến mại

  1. Thương nhân thực hiện các hình thức khuyến mại quy định tại Mục 2 Chương này phải gửi thông báo bằng văn bản về chương trình khuyến mại đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại chậm nhất 7 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại.

  2. Nội dung thông báo về chương trình khuyến mại bao gồm:

  a) Tên chương trình khuyến mại;

  b) Địa bàn thực hiện khuyến mại; địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại;

  c) Hình thức khuyến mại;

  d) Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại;

  đ) Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc chương trình khuyến mại;

  e) Khách hàng của chương trình khuyến mại;

  g) Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại.

  3. Đối với hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố quy định tại Điều 11 Nghị định này, trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại, thương nhân thực hiện khuyến mại có trách nhiệm:

  a) Gửi báo cáo bằng văn bản đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại về kết quả trúng thưởng;

  b) Thông báo công khai kết quả trúng thưởng trên ít nhất một phương tiện thông tin đại chúng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi tổ chức chương trình khuyến mại và tại các địa điểm bán hàng thuộc chương trình khuyến mại.

  Điều 16. Trình tự, thủ tục đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại bằng hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ kèm theo việc tham dự các chương trình mang tính may rủi

  ...............................................................................................

  Điều 17. Trình tự, thủ tục đăng ký thực hiện các chương trình khuyến mại bằng hình thức khác    

  1. Các chương trình khuyến mại ngoài các hình thức quy định tại Mục 2 Chương này chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Thương mại.

  2. Hồ sơ đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại bao gồm các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định này.

  3. Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thực hiện chương trình khuyến mại hợp lệ, Bộ Thương mại xem xét, xác nhận bằng văn bản việc đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại của thương nhân; trong trường hợp không xác nhận, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  4. Trước khi thực hiện chương trình khuyến mại, thương nhân thực hiện khuyến mại có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho Sở Thương mại nơi thực hiện khuyến mại kèm theo bản sao văn bản chấp thuận của Bộ Thương mại.

  5. Trong vòng 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn trao giải thưởng của chương trình khuyến mại, thương nhân thực hiện khuyến mại phải có văn bản báo cáo Bộ Thương mại về kết quả chương trình khuyến mại.

  Cập nhật bởi Ketoansk ngày 22/06/2011 04:10:35 CH Cập nhật bởi Ketoansk ngày 22/06/2011 09:52:12 SA Cập nhật bởi Ketoansk ngày 22/06/2011 09:47:43 SA
   
  Báo quản trị |  
 • #112383   22/06/2011

  Unjustice
  Unjustice
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/06/2010
  Tổng số bài viết (1342)
  Số điểm: 14997
  Cảm ơn: 152
  Được cảm ơn 1055 lần


  Chào bạn,

  1 - Nếu là hàng mẫu thì công ty bạn không phải đăng ký đăng ký chương trình khuyến mãi vì bản chất đó không phải là khuyến mãi. Dĩ nhiên cơ quan thuế cũng sẽ xem xét mối tương quan và bản chất của hàng mẫu với hàng bán trên thực tế (số lượng, giá trị).

  Tốt nhất nếu được thì công ty bạn nên in hẳn lên sản phẩm dòng chữ "hàng mẫu không bán" để làm cơ sở cho việc bảo vệ quan điểm của công ty mình, nếu được.

  2 - Cơ quan thuế hoàn toàn sai khi áp dụng nguyên tắc loại trừ các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế trong trường hợp này. Bởi vì nguyên tắc này chỉ nhằm loại trừ những chi phí không góp phần tạo nên doanh thu của doanh nghiệp chứ nó không nhằm loại trừ cả những chi phí bị hạch toán thiếu ở năm trước nay được hạch toán bổ sung trong năm kê khai thuế. Dĩ nhiên về mặt kế toán, bạn nên sử dụng tài khoản trích trước chi phí để thực hiện các khoản chi này (do đến tháng 3 mới phải nộp quyết toán thuế) để bảo đảm tính trung thực hợp lý của BCTC và tờ khai thuế TNDN thì tốt hơn.

  Thân.

  Luật được sinh ra để phục vụ con người chứ không phải để cai trị.

   
  Báo quản trị |  
 • #112443   22/06/2011

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  Hi anh Hải.

  1 - Nếu là hàng mẫu thì công ty bạn không phải đăng ký đăng ký chương trình khuyến mãi vì bản chất đó không phải là khuyến mãi.

  Dòng bên trên của anh không đúng.
  Anh xem lại quy định dưới đây tại Nghị Định 37/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật TM xúc tiến TM :

  Mục 2

  CÁC HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI 

  Điều 7. Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền 

  1. Hàng mẫu đưa cho khách hàng, dịch vụ mẫu cung ứng cho khách hàng dùng thử phải là hàng hoá, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp mà thương nhân đang hoặc sẽ bán, cung ứng trên thị trường.

  2. Khi nhận hàng mẫu, dịch vụ mẫu, khách hàng không phải thực hiện bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào.

  3. Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại theo hình thức đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu phải chịu trách nhiệm về chất lượng của hàng mẫu, dịch vụ mẫu và phải thông báo cho khách hàng đầy đủ thông tin liên quan đến việc sử dụng hàng mẫu, dịch vụ mẫu.

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
 • #112798   23/06/2011

  lethuhuyen2611
  lethuhuyen2611

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/06/2011
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cám ơn mọi người về câu trả lời. Tôi có cập nhật được thông tư trả lời của thuế về việc hàng mẫu không thu tiền này. Mọi người có thể tham khảo để biết thêm thông tin.
  TỔNG CỤC THUẾ                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ­­­­­­­­­­­­­­­
  Số  5712/CT-TT&HT
      

  Bình Dương, ngày   31   tháng   5      năm 2011

  V/v lập hoá đơn hàng mẫu
      
   
   Kính gửi: Công ty TNHH Tiger Drylac Việt Nam

  Địa chỉ: Đường số 2, KCN Đồng An, Thuận An, Bình Dương

  MST:3700375070

   
  Cục Thuế có nhận công văn số 32/2011/CVHC ngày 19/5/2011 của Công ty về việc sử dụng hoá đơn đối với hàng mẫu không thu tiền.

  Qua nội dung công văn nói trên, Cục Thuế có ý kiến như sau:

  Tại tiết a-điểm 2.4- mục IV- phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính có quy định:  

  “a) Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ (sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hoá đơn GTGT, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.”

   Vậy, trường hợp Công ty cung cấp hàng cho khách hàng sử dụng thử với số lượng nhỏ không thu tiền, nếu Công ty có chương trình khuyến mại gửi hàng cho khách hàng theo quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ thì Công ty lập hóa đơn, dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo. Trường hợp chương trình gửi hàng mẫu cho khách hàng không theo quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP thì Công ty phải lập hóa đơn GTGT tính thuế GTGT như bán hàng hóa thông thường. Cả 2 trường hợp nêu trên khi lập hoá đơn Công ty phải ghi rõ là hàng mẫu không thu tiền.

  Cục Thuế báo cho Công ty biết để thực hiện ./.        
   
  Báo quản trị |  
 • #112808   23/06/2011

  tranthibichvan_tax06
  tranthibichvan_tax06
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2010
  Tổng số bài viết (3405)
  Số điểm: 82389
  Cảm ơn: 1341
  Được cảm ơn 2744 lần


  Qua công văn đó kết hợp với NĐ 37/2006/NĐ-CP và TT 129/2008/TT-BTC phần bạn đã bôi chữ đỏ bài 1, bạn hiểu rồi chứ ?

  Cung cấp dịch vụ Đào tạo kế toán trưởng, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ Setup hệ thống kế toán cho DN

  Dịch vụ soát xét hóa đơn, chứng từ, sổ sách trước khi Quyết toán thuế.

  Liên hệ: Ms Vân 0969.790.185/ Zalo: 0969.790.185/ Skype:van_kttc

   
  Báo quản trị |  
 • #112859   23/06/2011

  lethuhuyen2611
  lethuhuyen2611

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/06/2011
  Tổng số bài viết (5)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Thực ra, cũng đã biết câu trả lời rồi, nhưng cũng muốn xác nhận lại và nếu có thêm Công Văn để cảm thấy tự tin hơn thôi.
   
  Báo quản trị |  
 • #112924   23/06/2011

  Unjustice
  Unjustice
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/06/2010
  Tổng số bài viết (1342)
  Số điểm: 14997
  Cảm ơn: 152
  Được cảm ơn 1055 lần


  Chào Vân,

  Hoàn toàn chính xác, mình bị ảnh hưởng bởi từ "thỉnh thoảng" của chủ topic. Một số công ty đôi khi gửi mẫu sản phẩm (mới) cho khách hàng, ở quy mô nhỏ, dùng thử để lấy ý kiến hay giới thiệu sản phẩm mới. Nó hoàn toàn không mang tính chất khuyến mãi mà mang tính thăm dò thị trường nên doanh nghiệp ít khi bận tâm việc xin giấy phép. Mình cũng không nghĩ cơ quan thuế lại bắt bẻ thủ tục để truy thu thuế đến mức ấy .

  Còn phát hàng mẫu không thu tiền ở mức độ đại trà nhằm quảng cáo sản phẩm mới thì chắc chắn phải xin giấy phép rồi.

  Dù sao cũng cảm ơn Vân nhiều vì "luật là luật" mà .

  Luật được sinh ra để phục vụ con người chứ không phải để cai trị.

   
  Báo quản trị |