câu hỏi về luật và bộ luật

Chủ đề   RSS   
  • #362990 16/12/2014

    câu hỏi về luật và bộ luật

    Nếu luật và bộ luật mâu thuẫn vối nhau thì áp dụng văn bản nào

     
    2268 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận