DanLuat 2015

Câu hỏi về đất đai: đền bù giải toả tại Hàm Thuận Bắc – Bình Thuận

Chủ đề   RSS   
 • #298609 22/11/2013

  Câu hỏi về đất đai: đền bù giải toả tại Hàm Thuận Bắc – Bình Thuận

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  Bình Thuận, ngày 22 tháng 11 năm 2013

  Kính gởi: Báo điện tử Thư viện pháp luật

   

  Tôi tên: Lương Thanh Châu hiện đang cư ngụ tại xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

            Xin được giải đáp hai vấn đề về đất đai  như sau:

            Vấn đề 1. Gia đình tôi có sở hữu diện tích đất được cấp quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại thôn An Phú xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc – Bình Thuận có sơ đồ phác họa như sau:

   

  Vấn đề 1

   Trong toàn bộ diện tích đất 600 m2 trên có 200 m2 là đất thổ cư đã xây dựng nhà ở trong phần đất lô I, số diện tích đất còn lại là đất nông nghiệp (cây lâu năm).

  Năm 2005 nhà nước mở rộng đường và đã thu hồi 400 m2 hết phần đất trong lô I, giá trị đền bù đất, nhà ở và các vấn đề khác gia đình tôi đều chấp thuận theo quy định của pháp luật (giá trị đền bù đất của nhà nước hiện thời tại khu vực này là 300.000 đồng/m2 đất thổ cư).

  Do không còn nhà ở và đất thổ cư, gia đình tôi phải xây cất nhà trên phần đất thuộc lô II (đất cây lâu năm). Sau khi xây dựng nhà ở xong, gia đình tôi làm thủ tục thủ tục để cấp sổ đỏ cho hợp lệ trở lại theo diện tích đất còn lại. Vì diện tích đất còn lại là đất cây lâu năm nên gia đình tôi làm giấy chuyển lên đất thổ cư cho hợp pháp.

  Sau khi làm các thủ tục liên quan và sổ đỏ được làm xong, khi nhận sổ đỏ, cơ quan chức năng yêu cầu phải đóng 60.000.000 đồng, đây là tiền chuyển quyền sử dụng đất từ đất màu lên đất thổ cư theo quy định của pháp luật (200m2 đất: mỗi m2 là 300.000 đồng).

  Gia đình chúng tôi cảm thấy bất hợp lý vì các lý do sau:

  - Đã thu hồi hết phần đất thổ cư, nhà ở thì gia đình tôi phải xây cất trên phần đất còn lại để ở, thì nhà nước phải xem xét trường hợp cụ thể này, phải cấp quyền sử dụng đất theo diện tích còn lại và chuyển lên đất thổ cư như diện tích đất thổ cư đã thu hồi, không thu tiền chuyển lên đất thổ cư.

            - Đền bù cho gia đình tôi là 300.000 đồng/m2 đất thổ cư, nhưng khi làm thủ tục chuyển lên đất thổ cư phần đất còn lại (bằng với đất thổ cư thu hồi) lại thu lệ phí cũng 300.000 đồng/m2, xem như phần đất của gia đình tôi bị thu hồi không có giá trị, gia đình tôi mất đi phần đất đó mà không được đền bù. Gia đình tôi có thắc mắc về vấn đề này với cơ quan chức năng cấp quyền sử dụng đất nhưng không có câu trả lời nào khác hơn là chuyển lên đất thổ cư là phải đóng lệ phí như vậy, không xem xét vào tình hình thực tế của việc thu hồi đất của gia đình tôi như nêu trên (đền bù 60.000.000 đồng, thu lệ phí lại cũng 60.000.000 đồng/200m2).

            - Do không hiểu biết về luật đất đai và điều kiện khó khăn của gia đình phải đóng 60.000.000 đồng để lấy sổ đỏ, gia đình tôi không có khả năng nên đến nay vẫn chưa lấy được sổ đỏ.

            Xin được hỏi:

  - Việc thu hồi đất và giải quyết như nêu trên xét về lý (quy định của pháp luật) và tình (điều kiện thực tế) có hợp lý không.

  - Nếu giải quyết như trên là đúng thì sau này (vài năm về sau) gia đình tôi có điều kiện về kinh tế muốn lấy sổ đỏ thì số tiền đóng lệ phí (chuyển từ đất nông nghiệp lên đất thổ cư) tại thời điểm lấy sổ đỏ được tính ra sao (tính ngày ra sổ đỏ năm 2005 hay thời điểm hiện tại).

   

  Vấn đề 2: Gia đình tôi có mua đất của bà Lê Thị A diện tích đất có sơ đồ phác họa như sau vào năm 2012:

    

  vấn đề 2

             Phần đất gia đình tôi mua là 4.600 m2 (gồm phần I và II).

  Bà A sở hữu toàn bộ diện tích đất như sơ đồ trên (I + II + III: đất của bà A là đất cây ăn quả, là đất gốc từ trước đến nay không có tranh chấp nhưng chưa làm thủ tục cấp quyền sử dụng đất). Bà A đồng ý bán cho gia đình tôi diện tích gồm phần I + II (4.600 m2), gia đình bà A có 2 người và đã thống nhất bán (ký vào giấy tay tự làm giữa 2 bên và nhận tiền đặt cọc bằng ½ giá trị bán).

  Do bà A tuổi già sức yếu không tiện đi lại và không rành về việc làm thủ tục cấp quyền sử dụng đất nên đã giao cho Tôi liên hệ với các cơ quan chức năng để được đo vẽ và làm các thủ tục liên quan để cấp quyền sử dụng đất (phần I và II) cho bà A sau đó bà A ký chuyển quyền sử dụng đất cho gia đình Tôi.

  Tôi liên hệ với cơ quan chức năng và được đo vẽ cấp quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho bà A, khi giấy cấp quyền sử dụng đất cho bà A đã làm xong, bà A có yêu cầu để lại phần đất (phần I: 400 m2) không bán với lý do trong dòng họ có yêu cầu để lại phần đất đó để quy hoạch khu phần mộ của tộc (kề bên phần đất còn lại của bà A trên 2000 m2 : phần III đã có 3 phần mộ của tộc). Gia đình tôi hoàn toàn thống nhất để lại cho bà A và cũng không yêu cầu bớt tiền, nhưng bà A có yêu cầu phải cắt diện tích đất phần I ra khỏi sổ đỏ, gia đình tôi đều thống nhất.

  Khi liên hệ với ngành chức năng để làm thủ tục cắt diện tích đất 400 m2 ra khỏi sổ đỏ thì cơ quan chức năng không thực hiện được ví lý do diện tích đất cây an quả theo quy định muốn cắt ra phải có diện tích trên 1000 m2 mới cắt ra được. Gia đình tôi qua nhiều lần thỏa thuận với bà A làm giấy cam kết không sử dụng phần đất I nói trên, và phần đất này vẫn thuộc quyền sở hữu của bà A để bà A ký chuyển quyền sử dụng đất cho tôi như đã cam kết bán trước đây, nhưng bà A vẫn không đồng ý vì bà A đã lớn tuổi và sợ rắc rối về sau.

  Đã nhiều lần tìm hiểu và liên hệ với các cơ quan chức năng để thực hiện việc cắt diện tích đất phần I ra khỏi sổ đỏ nhưng không được và tôi cũng đã nhiều lần thỏa thuận để bà A ký chuyển quyền sử dụng đất cho tôi nhưng đến nay vẫn chưa được.

  Xin được phép hỏi:

  - Phải làm thủ tục ra sao để cắt được phần đất (phần I: 400m2) ra khỏi sổ đỏ, hoặc điều chỉnh giảm phần đất này khỏi sổ đỏ. Theo tôi nghĩ: điều chỉnh tăng thì khó chứ điều chỉnh giảm thì không ảnh hưởng gì. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như là một quyết định ban hành, thì thu hồi bãi bỏ quyết định cũ (sổ cũ 4.600 m2) và ban hành quyết định cấp sổ mới (4.200 m2) là được.

  - Do phần đất của bà A còn liền kề bên chưa làm sổ đỏ (đất gốc của bà A từ trước đến nay đang canh tác không có tranh chấp), nên phần đất (phần I) này cắt ra sau này khi bà A cần làm sổ đỏ thì nhập vào cho bà A luôn là hợp pháp (vì diện tích tổng cộng > 2000 m2).

  - Tôi có giải thích với cơ quan chức năng cấp quyền sử dụng đất 2 vấn đề nêu trên nhưng nhận câu trả lời là không được. Hiện nay tôi không biết làm cách nào hoặc liên hệ với cơ quan nào để giải quyết được vấn đề trên.

  * Với chủ trương của Đảng và Nhà nước là phục vụ nhân dân, giải quyết những vấn đề hợp pháp bứt xúc của nhân dân, để người dân ngày càng thấm nhuần, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, nên 2 vấn đề bứt xúc của gia đình chúng tôi nêu trên, cũng như chắc chắn rằng có nhiều vấn đề tương tự khác của người dân đang thắc mắc nhưng không biết phải thực hiện ra sao, xin Bộ Tư pháp xem xét trả lời cho gia đình tôi được rõ cũng như phải làm các thủ tục và liên hệ với ban ngành nào liên quan để giải quyết 2 vấn đề trên.

  * Hiện nay Luật đất đai đang dự thảo sửa đổi, Tôi cũng đề nghị nên xem xét 2 vấn đề tôi nêu trên đưa vào bàn luận trong dự thảo để ban hành Luật đất đai mới càng chi tiết, rõ ràng cụ thể để giải quyết những vấn đề bứt xúc, nguyện vọng của nhân dân theo quy định của pháp luật.

  Gia đình chúng tôi mong được xem xét trả lời sớm, xin thành thật cảm ơn.

                                                                     Người làm đơn

                                                                     Lương Thanh Châu

  Địa chỉ liên lạc:

  Lương Thanh Châu – Phòng Quản lý cấp nước thuộc Trung tâm Nước sạch và VSMTNT Bình Thuận

  Số 61 – Cao Thắng – Phan Thiết – Bình Thuận

  ĐT: 0988417442

  Email: thanhchau_ttn@yahoo.com.vn

  Câu hỏi về đất đai có đính kem file

   
  4015 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

0 Thành viên đang online
-