Câu hỏi hình sự

Chủ đề   RSS   
 • #517777 06/05/2019

  congtyluattgs

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2018
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 215
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 0 lần


  Câu hỏi hình sự

  Luật sư cho e hỏi phạm tội có tổ chức và tội đồng phạm có phải là một tội k ạ?

   
  900 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #517799   06/05/2019

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14574)
  Số điểm: 100945
  Cảm ơn: 3328
  Được cảm ơn 5160 lần
  SMod

  Đương nhiên là không phải rồi

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn ntdieu vì bài viết hữu ích
  congtyluattgs (08/05/2019)
 • #517848   08/05/2019

  congtyluattgs
  congtyluattgs

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2018
  Tổng số bài viết (13)
  Số điểm: 215
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 0 lần


  dạ e cảm ơn ạ

   
  Báo quản trị |  
 • #517857   08/05/2019

    Khoản 1 Điều 17 BLHS 2015 có quy định: “Đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm”. Theo quy định này, để thoả mãn vấn đề đồng phạm cần có những điều kiện sau đây:

       Một là, phải từ hai người trở lên, những người này phải có đủ dấu hiệu về chủ thể của tội phạm. Đây là điều kiện về năng lực trách nhiệm hình sự và độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

       Hai là, cùng cố ý thực hiện một tội phạm, tức là mỗi người trong đồng phạm đều có hành vi tham gia vào thực hiện tội phạm, hành vi của mỗi người được thực hiện không biệt lập nhau mà trong sự liên kết với nhau, hành vi của người này hỗ trợ, bổ sung cho hành vi của người khác và ngược lại, hành vi phạm tội của mỗi người đều nằm trong hoạt động phạm tội của cả nhóm, với mục đích chung là đạt được kết quả thực hiện tội phạm. Vì vậy, sẽ không được coi là đồng phạm khi một số người đã cùng thực hiện một tội phạm và cùng một thời gian, nhưng giữa những người này không có sự bàn bạc, liên hệ, ràng buộc, hỗ trợ nhau mà hành vi của từng người đều thực hiện độc lập.

  Khoản 2 Điều 17 có quy định Phạm tội có tổ chức là “hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm” có sự phân công, sắp đặt vai trò của những người tham gia. Trong đó mỗi người thực hiện một hoặc một số hành vi và phải chịu sự điều khiển của người cầm đầu.

  Như vậy, phạm tội có tổ chức cũng được xem là một hình thức của đồng phạm và được xem là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm a Khoản 2 Điều 52 Bộ Luật Hình Sự 2015.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #525543   13/08/2019

  hoangthai090895
  hoangthai090895
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/08/2019
  Tổng số bài viết (122)
  Số điểm: 838
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 42 lần


  Chào bạn, phạm tội có tổ chức là hành vi phạm tội của một nhóm người khi thực hiện một hành vi phạm tội nào đó ảnh hưởng đến chủ thể mà pháp luật bảo vệ. Còn tội đồng phạm là một người hoặc một nhóm người thực hiện các hành vi như giúp sức, xúi giục… người khác thực hiện hành vi phạm tội. Trao đổi cùng bạn.

   
  Báo quản trị |