Cập nhật thay đổi về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Chủ đề   RSS   
 • #499503 14/08/2018

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (770)
  Số điểm: 19644
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 695 lần


  Cập nhật thay đổi về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

  Bộ nội vụ vừa trình dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

  Theo đó,

  1. sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 3 Nghị định 36/2013/NĐ-CP về:

  Vị trí làm việc được phân loại như sau:

  a. Phân loại theo khối lượng công việc:

  - vị trí việc làm do một người đảm nhận

  - vị trí làm việc do nhiều người đảm nhận

  - vị trí việc làm kiêm nhiệm

  b. Phân loại theo tính chất, nội dung công việc

  - vị trí việc làm, quản lý

  - vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ

  - vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ

  2. Khoản 4 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  Trong thời hạn 30 ngày  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan, tổ chức, được giao trách nhiệm thẩm định đề án vị trí việc làm theo quy định tại điều này phải hoàn thành việc thẩm định để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt . Trường hợp cơ quan hoặc người có thẩm quyền thẩm định không đồng ý thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đề nghị biết rõ lý do

  >>> quy định hiện hành: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được đủ Hồ sơ hợp lệ về việc đề nghị thẩm định Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thẩm định Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức phải hoàn thành việc thẩm định để trình cơ quan có thẩm quyền ký văn bản gửi về Bộ Nội vụ theo quy định.

  3. Bổ sung khoản 6,7,8 điều 13:

  Khoản 6: ban hành văn bản hướng dẫn về danh mục vị trí làm việc, cơ cấu công chức chuyên ngành được giao quản lý

  Khoản 7:  Ban hành quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm, điều chỉnh danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định

  Khoản 8: Bị xem xét xử lý trách nhiệm về mặt đảng, chính quyền , đưa vào xem xét phân loại, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm khi thực hiện không đúng quy định về vị trí việc làm

  Dự thảo còn bổ sung một số nội dung khác của Nghị định 36/2013/NĐ-CP

  Xem chi tiết tại file đính kèm:

   

   
  1690 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #500001   18/08/2018

  zich-nt
  zich-nt
  Top 500
  Mầm

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:07/05/2016
  Tổng số bài viết (110)
  Số điểm: 772
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 29 lần


  Có phân rõ nhiệm vụ, trách nhiệm hay không? hay sáng thì đến trễ chiều thì về sớm, trong giờ làm việc thì cà phê, chơi gặm nhất là làm sếp mấy Bạn, chỉ cục..chơi không?

   
  Báo quản trị |