Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà một phần đất không có giấy tờ

Chủ đề   RSS   
 • #186041 16/05/2012

  thanhtracampha

  Male
  Sơ sinh

  Quảng Ninh, Việt Nam
  Tham gia:04/05/2012
  Tổng số bài viết (15)
  Số điểm: 350
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 3 lần


  Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà một phần đất không có giấy tờ

  Mình có một vụ việc cần ý kiến thảo luận của mọi người, xin đóng góp ý kiến.
  Bà Nguyễn Thị V hiện nay đang quản lý và sử dụng  403m2 đất (có sơ đồ trích thửa do UBND phường lập), trong đó có 132m2 được Xí nghiệp thanh lý từ tháng 9/1993 (theo Quy hoạch chi tiết của UBND tỉnh quy hoạch ô đất thanh lý của bà V là 207m2), đã nộp tiền cho Xí nghiệp 132m2; năm 1995, bà V tự tôn tạo và đã nộp tiền sử dụng đất thêm 50m2; phần còn lại bà V tự tôn tạo và quản lý sử dụng từ năm 1997 (đã được UBND phường xác nhận nguồn gốc đất). 
  Nay bà V đề nghị cấp GCNQSDĐ toàn bộ 403m2 và xin chuyển mục đích sử dụng đất số đất dôi dư thì cấp thế nào, bà V có được cấp cả 403m2 không? diện tích nào phải nộp tiền.
  Quan điểm của mình:
  Bà V được cấp GCN với tổng diện tích 403m2, trong đó: đất ở: 132 + 50 = 182m2; đất TCLN: 403 - 182 = 221m2, nếu bà V xin chuyển mục đích 221m2 thì nộp 50% tiền sử dụng đất. (căn cứ Điểm b, khoản 2, điều 18 Nghị định 84/2007) 
  Tuy nhiên, có quan điểm cho rằng bà V được thanh lý và sử dụng đất theo quy hoạch của UBND tỉnh nên phần diện tích bà V tự tôn tạo không được cấp GCN vì nằm ngoài quy hoạch, mặc dù liền kề với thửa đất được thanh lý. Ý là chỉ cấp 182m2 đất ở, phần còn lại vẫn giao cho bà V quản lý sử dụng nhưng không cấp GCN theo Khoản 2, điều 15, Nghị định 84/2007 vì phần diện tích đất dôi dư không phù hợp với quy hoạch của UBND tỉnh.
  Tôi cho rằng quản điểm trên là không đúng vì: phần diện tích dôi dư của bà V đã được UBND phường xác nhận nguồn gốc là do bà V tự tôn tạo và sử dụng ổn định, không tranh chấp từ năm 1997 đến nay, phần diện tích đất này không đè lên quy hoạch của UBND tỉnh. 
  Rất mong ý kiến đóng góp của mọi người để giải quyết vụ việc trên. Xin cảm ơn!
   
  5315 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #239017   12/01/2013

  yendolaw
  yendolaw

  Female
  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:30/10/2012
  Tổng số bài viết (8)
  Số điểm: 85
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 3 lần


  theo tôi trong trường hợp này bà v vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích đât 403m2 đối với diện tích đất 132m2 và 50 m2 đương nhiên sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì theo khoản 4 điều 50 luật đất đai sẽ được cấp GCNQSĐ và không phải nộp tiền sử dụng đất.còn đối với diện tích đát còn lại là 221m2 theo quy định tại nghị định 84/2007NĐ-CP ơ điểm a, khoản 1 điều 15 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp đất do hộ gia đình, cá nhân sử dụng từ  ngày 15/10/1993 mà không có các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 điều 50 luật đất đai thì trong trường hợp này diện tích đất 221 m2 của bà v mặc dù không có 1 trong các laoij giấy tờ quy định tại khoản 1 điều 50 nhưng đây là đất không tranh chấp( bà V cần yêu cầu xác nhận vấn đề này với UBND phường), đồng thời đất cũng được ủy ban nhân dân phường xác nhận là có nguồn gốc và cũng không cho thấy diện tích đất này trái với quy hoạch,theo khoản 5 điều 14 nghị định 84 /2007 nên được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích này và phải nộp 50% tiền sử dụng đât theo quy định tại điểm a, khoản 3, điều 8 nghị định 198/2004/NĐ-CP

   
  Báo quản trị |